Biuletyn Informacji Publicznej
StartZadaj pytanieeKartkiStara strona Szukaj
Wiadomości z Polski   |   Wiadomości ze Świata   |   Rozkład PKP   |   Rozkład PKS   |   Rozkład LOT   |   Kursy walut   |   Giełda   |   Lotto   |   Pogoda   |   
WiadomościArchiwum wiadomościOgłoszenia i komunikatyZNANI DZIERZGONIANIEInformacje ogólnePlan miastaAtrakcje turystycznePlan gminyHistoria DzierzgoniaRowerowy Szlak Zamków PowiślaHerb DzierzgoniaBaza noclegowaSzlak Zamków GotyckichOcalić Narodową Spuściznę - Kapliczki PrzydrożneSzlaki rowerowe w okolicach DzierzgoniaGimnazjumZespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w BągarcieSzkoła Podstawowa w BrukuTęczowe Przedszkole w DzierzgoniuDzierzgoński Ośrodek KulturyZdjęciaWładze gminyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza DzierzgoniaReferat FinansowyReferat OrganizacyjnyReferat Techniczno-InwestycyjnyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia 2016Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony ŚrodowiskaUrząd Stanu Cywilnego/ stanowisko ds. działalności gospodarczejReferat Spraw Społecznych, Obywatelskich, Oświaty, Kultury i ZdrowiaTelefony kontaktoweDane teleadresoweSkład Rady MiejskiejOgłoszenia o sesjachOgłoszenia i sprawozdaniaTerminy dotyczące opłat i podatkówPoradnik klientaZamówienia publiczneEuropejski Fundusz SpołecznyProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Regionalny Program OperacyjnyNorweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru GospodarczegoRegionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - PSZOKRemont Pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania Infrastruktura Domów KulturyRemont zewnętrznej połaci dachu na Dzierzgońskim Ośrodku KulturyUtworzenie i wyposażenie placówki Senior + dofinansowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020, Edycja 2017"Wzmacniamy gminne przedszkola" - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości przedszkolnej w Gminie DzierzgońAzbestHarmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy DzierzgońUchwałyPodmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów z terenu Gminy DzierzgońDruki do pobraniaPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)Osiągnięte poziomy recyklinguMiejsca zagospodarowania odpadówAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymiRejestr Działalności RegulowanejI „ABC o azbeście”II „Azbestowe archiwum”Godziny otwarcia centrum sportowo rekreacyjnegoGodziny otwarcia boiska ORLIKPodstawowe InformacjePodmiotyAktualnościHistoria regionuKontakt

Archiwum wiadomości - Wiadomości
Data dodania: 02-12-2010
KATARZYNKI 2010

Kolejna artystka odbiera nagrodę
z rąk p. Burmistrza.
Fot.M.Browarczyk.

Po raz kolejny Młodzieżowa Rada Miejska objęła patronatem Imieniny Katarzyny, czyli Święto Gminy. Tradycyjnie współpracowaliśmy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Dzierzgońskim Ośrodkiem Kultury. Działania rozpoczęły się już 18 listopada, kiedy to MRM i P. Burmistrz wysłali do mieszkańców Gminy Nowy Targ (gmina ta ma również Św. Katarzynę w herbie) życzenia i upominki.
W tym roku młodzież postanowiła mocniej zaakcentować swoją obecność na Mszy Odpustowej 25 listopada. Nie tylko przygotowaliśmy wystawę najlepszych prac z tegorocznego konkursu, ale udało nam się poczęstować wszystkich uczestników nabożeństwa piernikowymi katarzynkami. Ważnym elementem była gazetka Zgrzyt, w której redaktorzy z gimnazjum napisali między innymi o naszym dzierzgońskim relikwiarzu Św. Katarzyny.

 

Data dodania: 12-11-2010
POŻEGNALIŚMY RADNYCH V KADENCJI


Prezydium MRM składa podziękowa
nia na ręce p. Tadeusza Procyka.
Fot. Wojciech Budziński.

10 listopada odbyła się ostatnia sesja V kadencji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu. Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej (Przewodnicząca Sylwia Matura, Wiceprzewodnicząca Alicja Gussmann i Sekretarz Damian Kwolek) uczestniczyło w tej uroczystości. Bardzo serdecznie podziękowaliśmy za czteroletnią współpracę, która była owocna. Wielu radnych uczestniczyło nie tylko w sesjach MRM, ale przede wszystkim w jej działaniach (Turnieje Samorządowe, imprezy kulturalne, wystawy, itp.). Dowodem tego była specjalna laurka dokumentująca te wydarzenia. Pożegnalnym prezentem była też jedna z prac konkursu o naszej patronce. Do momentu ukonstytuowania nowej Rady Miejskiej to my jesteśmy jedynym w gminie ciałem uchwałodawczym. Szkoda, że z mniejszymi kompetencjami…

Data dodania: 10-11-2010
11 LISTOPADA 2010

Data dodania: 29-10-2010
Nabór dzieci do projektu
Data dodania: 25-10-2010
II SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ

Radni zasiadają do obrad,
fot. A.Kulik
Młodzi radni naszej gminy nie zwalniają tempa. Niedawno odbyła się sesja inauguracyjna, a w piątek 22 października br. młodzież spotkała się w nowej sali gimnastycznej w Bruku. Głównym celem II sesji MRM było ustalenie i przyjęcie planu pracy na czas V kadencji. Poza tradycyjnymi formami pracy: organizacja Katarzynek, turniej samorządowy, ankiety, Rada postanowiła realizować projekt „Wolontariat przeciw narkotykom”.
Oto jego zarys:
CELE:
- Zwiększenie wrażliwości młodzieży na los ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji
- Zaproponowanie młodym ludziom takich form spędzania wolnego czasu, które nie tylko będą alternatywą wobec narkotyków i alkoholu, ale także poczucie satysfakcji z pomocy innym

Data dodania: 20-10-2010
Gmina Dzierzgoń laureatem konkursu „Gmina przyszłości”

W miesiącu lipcu Firma GASPOL ogłosiła konkurs na „Gminę przyszłości”. Konkurs miał na celu wybór i promocję gmin podejmujących godne naśladowania działania na rzecz ochrony klimatu. Projekt „ Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w mieście Dzierzgoń i na terenach wiejskich gminy Dzierzgoń” został doceniony przez ekspertów i internautów, którzy oddali swój głos na zgłoszony przez naszą gminę projekt. Zostaliśmy wyróżnieni i tym samym otrzymaliśmy tytuł Laureat Konkursu. Dziękujemy serdecznie wszystkim , którzy poprzez internet poparli nasz projekt. Poniżej możecie Państwo przeczytać list gratulacyjny przesłany przez Prezesa Zarządu GASPOL S.A. na ręce Burmistrza Dzierzgonia.

LIST GRATULACYJNY

Data dodania: 31-01-2011
V KADENCJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ

Młodzieżowa Rada Miejska Gminy Dzierzgoń działa od roku 2003. Początkowe kadencje trwały dwa lata, dlatego też w tym roku rozpoczęła swe prace V kadencja. Pierwsza uroczysta sesja odbyła się 1 października bieżącego roku.
Na początku prowadząca obrady Sylwia Matura - Przewodnicząca IV kadencji - przywitała przybyłych gości: Burmistrza Gminy Kazimierza Szewczuna, dyrektorów szkół, nauczycieli, opiekunów samorządów szkolnych, uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, Gimnazjum i Zespołu Szkół oraz przewodniczących samorządów szklonych.

Data dodania: 12-10-2010
Szanowni Mieszkańcy – użytkownicy zestawów solarnych,

Minął rok jak zakończyliśmy realizację pierwszego etapu projektu pn. „Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń”. Zgodnie z zawartą umową wszyscy użytkownicy solarów są zobowiązani do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych we własnym zakresie. Zachowanie tego warunku jest niezbędne do utrzymania pięcioletniej gwarancji i zapewnienia trwałości projektu.
Realizacja tych prac rozpocznie się w miesiącu październiku. Wykonywać je będą pracownicy firmy SOLVER Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Zagórska 167, 42-600 Tarnowskie Góry, którzy posiadać będą dokument stwierdzający wiarygodność pracowników upoważnionych do przeprowadzenia przeglądów, potwierdzony przez Urząd Miejski w Dzierzgoniu. Osoby te są zobowiązane do sprawdzenia: kolektora słonecznego, ogniwa fotowoltaicznego, mocowania kolektorów, grupy pompowej, regulatora słonecznego, zbiornika, naczyń wzbiorczych (solarne, wodne).

Data dodania: 07-10-2010
Nabór na szkolenia informatyczne

Data dodania: 23-08-2010
PRZEŁAMUJEMY BARIERY, BO RAZEM JEST ŁATWIEJ!

 

Wykluczenie społeczne to brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich. Jest to zjawisko, które dotyczy także osób niepełnosprawnych, mówimy mu NIE!!

Data dodania: 13-08-2010
FESTIWAL 3 KULTUR

Data dodania: 11-08-2010
Sztafeta „World Harmony Run” w Dzierzgoniu

W dniu dzisiejszym przez Dzierzgoń przebiegała sztafeta międzynarodowego biegu sztafetowego World Harmony Run (Bieg Harmonii Świata). Na teren powiatu sztumskiego sztafeta przybyła z województwa warmińsko- mazurskiego – gmina Zalewo. W Dzierzgoniu do sztafety przyłączyła się grupa młodych sportowców Dzierzgońskiego Klubu Sportowego „Powiśle”.

Data dodania: 09-08-2010
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Szanowni Państwo,

Uczestnicy projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Zlewni Dzierzgoń – miasto Dzierzgoń”

Dnia 5 marca 2010 r. podpisałem umowę finansową nr UDA – RPPU.08.02.00-00-005/09-00, na mocy której otrzymujemy 70% wsparcie finansowe na skanalizowanie i zwodociągowanie ulic: Przytulnej, Kwiatowej, Łącznej, Czereśniowej, 3 Maja oraz częściowo ulic: Słowackiego, Betoniarzy i Elbląskiej. Umowa ta kończy dwuletni okres wytężonej pracy, związanej z przygotowaniem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Otrzymanie tak wysokiego dofinansowania umożliwia realizację inwestycji w zaplanowanym zakresie. Nowa instalacja kanalizacyjno – sanitarna i wodociągowa zostanie wykonana dla 600 mieszkańców Dzierzgonia.
W związku z realizacją projektu zapraszam na spotkanie informacyjno – promocyjne, które odbędzie się 12 sierpnia 2010 r. (czwartek), o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu. Tematyką spotkania będzie:
- omówienie zakresu inwestycji,
- przedstawienie harmonogramu prac.

Z poważaniem
Burmistrz Kazimierz Szewczun

Realizacja projektu polegającego na uporządkowaniu
gospodarki wodno – ściekowej w Dzierzgoniu - DO POBRANIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data dodania: 25-07-2010
DNI DZIERZGONIA

Data dodania: 01-07-2010
Powitanie lata

Dzierzgoń oficjalnie powitał tegoroczne lato. W pierwszą sobotę wakacji na kortach miejskich odbyła się inaugurująca sezon impreza.
O godzinie siedemnastej na scenie wystąpiła grupa uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu. Po występie najmłodszych wokalistów przyszedł czas na koncert pierwszej z gwiazd tego wieczoru - zespołu T4 z Gdańska, który - prezentując ukraińskie utwory ludowe - dostatecznie rozgrzał publiczność przed występem gwiazdy wieczoru, formacji Buenos Ares. Energiczna wokalistka wraz z parą tancerzy dała niezapomniany show, co było szczególnie widoczne po reakcji publiczności zgromadzonej pod sceną. Na zakończenie gorącego wieczoru, na scenie wystąpił malborski zespół Satysfakcja.

Data dodania: 29-06-2010
Gospodarczo - Samorządowy HIT Pomorza dla Dzierzgonia

(fot. W. Budziński)
Burmistrz Dzierzgonia odbiera dyplom
i statuetkę HIT Pomorza.

W dniu 25 czerwca, w Krokowej burmistrz Dzierzgonia Kazimierz Szewczun odebrał kolejną nagrodę za realizację pionierskiego projektu „Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń”. Tym razem projekt został wyróżniony w ramach konkursu Gospodarczo- Samorządowy HIT Pomorza, w kategorii Ekologia.
Celem konkursu jest wyłonienie, uhonorowanie i promocja wartościowych dokonań rynkowych, ekologicznych, samorządowych i organizacyjnych. Ocenie podlegają zakwalifikowane do konkursu i zgłoszone do Biura Konkursu dokonania firm, samorządów terytorialnych, instytucji i organizacji, zespołów i poszczególnych osób. Organizacja konkursu polega na wyłonieniu ich osiągnięć, poddaniu tych dokonań szczegółowemu oglądowi i ocenie oraz ich nagrodzeniu przez kapitułę.

Data dodania: 29-06-2010
VI WYCIECZKA SAMORZĄDOWA

Wspólne zdjęcie pod katedrą w Gnieźnie.
fot. D. Browarczyk

Młodzieżowa Rada Miejska i aktywni działacze samorządów szkolnych wybrali się na kolejną wycieczkę samorządową. W tym roku marzeniem młodych samorządowców był wyjazd do Brukseli. Z przyczyn niezależnych od MRM okazał jednak zbyt ambitnym planem. Planem zastępczym była wycieczka do kolejnego miejsca w Polsce istotnego dla kształtowania naszej państwowości. Chodzi tu oczywiście o pierwszą stolicę naszego kraju czyli Gniezno. Z miejscem tym związani jesteśmy również osobą Św. Wojciecha, co uczestnicy wyprawy udowodnili, doskonale odpowiadając na liczne pytania pani przewodnik.

Data dodania: 18-06-2010
DOTACJA 40.000 ZŁ. NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

 

 

Zapraszamy mieszkańców powiatu sztumskiego chcących założyć działalność gospodarczą do udziału w projekcie „Czas na biznes w powiecie sztumskim”, realizowanym przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. Celem projektu jest wsparcie powstania nowych przedsiębiorstw poprzez udzielenie uczestnikom projektu wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz finansowego.

Data dodania: 31-05-2010
Leader w gminie Dzierzgoń

 

 

 

Posiedzenie Rady Programowej LGD
„Kraina Dolnego Powiśla”
Foto: I. Rogowska

W dniach 22.03- 12.04.2010 r. Biuro LGD „Kraina Dolnego Powiśla” przeprowadziło nabór wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Małe projekty”. Dnia 22 kwietnia 2010 r. w biurze LGD odbyło się posiedzenie Członków Rady Programowej, związane z przeprowadzonym konkursem. Celem spotkania była ocena wniosków pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru. Ocenie poddano 36 wniosków złożonych w biurze LGD w ramach działania „Małe projekty”. Rada dokonała wyboru operacji na łączną kwotę 265.330 zł.


 

Data dodania: 10-05-2010
XI TURNIEJ SAMORZĄDOWY

 
Manifestanci w akcji. Fot. A.Zielińska

7 maja w Gimnazjum im. Jana Pawła II odbył się XI Turniej Samorządowy. Konkurs organizowany przez Młodzieżową Radę Miejską i nauczycieli wiedzy o społeczeństwie jest formą uczczenia Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku głównym tematem była Unia Europejska, ponieważ MRM realizuje projekt „Bruksela”. W zmaganiach uczestniczyła drużyna dziewcząt, która jako partia przyjęła nazwę – Brukselki. Przeciwnikami był zespół chłopców, którzy przyjęli skromną nazwę „Gwiazdy Unijne”. Uczniowie oceniani przez jury, w którym zasiadała między innymi Sylwia Matura Przewodnicząca MRM, rywalizowali w następujących konkurencjach:


początek  <<  |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|[ 43 ]|44|45|46|47|  >>  koniec
W górę
Wiadomości
18-08-2017
Prośba o wsparcie!
Gmina Sulęczyno zwraca się do Państwa – Ludzi dobrej woli oraz instytucji z ogromną prośbą o pomoc finansową, która zostanie przeznaczona na usuwanie skutków nawałnicy, która spustoszyła naszą Gminę w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.Wpłaty można przekazywać na wyodrębnione konto bankowe nr: 26 8324 0001 0041 1981 2000 0280 z dopiskiem „Pomoc po nawałnicy”Z góry bardzo dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie. Bernard GruczaWójt Gminy Sulęczyno
czytaj więcej...
18-08-2017
Prognoza zagrożeń pogodowych na weekend
Przedstawiamy Państwu mapę zagrożeń pogodowych na najbliższe dni. Jak podaje Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej najbliższy weekend zapowiada się dość spokojnie. Tylko z piątku na sobotę istnieje możliwość wystąpienia burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h, lokalnie także grad. Tu ustanowiono pierwszy (najlżejszy) stopień zagrożenia. Prosimy o bieżące monitorowanie map pogodowych. http://pogodynka.pl/przewidywanie
czytaj więcej...
18-08-2017
Jak się chronić podczas BURZY?
17-08-2017
Smaki Dziejów
Już jutro zapraszamy na kolejne warsztaty kulinarne w ramach projektu „Smaki dziejów”. Warsztaty odbędą się o godzinie 12:00 w sali widowiskowej DOK. Wspólnie ugotujemy dwie potrawy narodowe pochodzące z kuchni Polskiej oraz Ukraińskiej. Smacznie zapraszamy :)Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego — Kultura Dostępna 2017.
czytaj więcej...
17-08-2017
Opóźnienia w odbiorze odpadów
Drodzy Mieszkańcy.W imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informujemy Państwa, że w związku z awarią samochodu śmieciarki, termin odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Dzierzgoń może ulec wydłużeniu.ZGKiM poczynił już kroki, aby ta sytuacja była jak najmniej dla Państwa uciążliwa.W razie pytań prosimy o kontakt tel. 55 276 25 62Przepraszamy za zaistniałą sytuację.
czytaj więcej...

Kalendarz

Fotogaleria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copytright © 2008 Gmina Dzierzgoń. Wszelkie prawa zastrzeżone. Licznik odwiedzin: 1236124
webmasters: K.S. & S.R.