Biuletyn Informacji Publicznej
StartZadaj pytanieeKartkiStara strona Szukaj
Wiadomości z Polski   |   Wiadomości ze Świata   |   Rozkład PKP   |   Rozkład PKS   |   Rozkład LOT   |   Kursy walut   |   Giełda   |   Lotto   |   Pogoda   |   
WiadomościArchiwum wiadomościOgłoszenia i komunikatyZNANI DZIERZGONIANIEInformacje ogólnePlan miastaAtrakcje turystycznePlan gminyHistoria DzierzgoniaRowerowy Szlak Zamków PowiślaHerb DzierzgoniaBaza noclegowaSzlak Zamków GotyckichOcalić Narodową Spuściznę - Kapliczki PrzydrożneSzlaki rowerowe w okolicach DzierzgoniaGimnazjumZespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w BągarcieSzkoła Podstawowa w BrukuTęczowe Przedszkole w DzierzgoniuDzierzgoński Ośrodek KulturyZdjęciaWładze gminyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza DzierzgoniaReferat FinansowyReferat OrganizacyjnyReferat Techniczno-InwestycyjnyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia 2016Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony ŚrodowiskaUrząd Stanu Cywilnego/ stanowisko ds. działalności gospodarczejReferat Spraw Społecznych, Obywatelskich, Oświaty, Kultury i ZdrowiaTelefony kontaktoweDane teleadresoweSkład Rady MiejskiejOgłoszenia o sesjachOgłoszenia i sprawozdaniaTerminy dotyczące opłat i podatkówPoradnik klientaZamówienia publiczneEuropejski Fundusz SpołecznyProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Regionalny Program OperacyjnyNorweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru GospodarczegoRegionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - PSZOKRemont Pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania Infrastruktura Domów KulturyRemont zewnętrznej połaci dachu na Dzierzgońskim Ośrodku KulturyUtworzenie i wyposażenie placówki Senior + dofinansowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020, Edycja 2017"Wzmacniamy gminne przedszkola" - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości przedszkolnej w Gminie DzierzgońAzbestHarmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy DzierzgońUchwałyPodmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów z terenu Gminy DzierzgońDruki do pobraniaPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)Osiągnięte poziomy recyklinguMiejsca zagospodarowania odpadówAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymiRejestr Działalności RegulowanejI „ABC o azbeście”II „Azbestowe archiwum”Godziny otwarcia centrum sportowo rekreacyjnegoGodziny otwarcia boiska ORLIKPodstawowe InformacjePodmiotyAktualnościHistoria regionuKontakt

Informacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia 2016

Informacja z Międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia w okresie od 18 sierpień do 5 października 2016

REFERAT TECHNICZNO - INWESTYCYJNY
1. Zakończono następujące zadania:
Wykonanie remontu świetlicy w Miniętach,
Wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy w Jeziornie (w ramach budżetu obywatelskiego)
Wykonanie napraw w budynkach komunalnych przy ul. Spokojnej termin wyk. do 31.10.16.
1. Przygotowano do zawarcia umowy „Budowa obiektu sportowego - bieżni prostej 4-torowej, rzutni do pchnięcia kulą i skoczni w dal przy ul. Zawadzkiego,
2. Wyłoniono wykonawców na następujące zadania:
Remont dachu na budynku DOK (etap 1-szy)-termin wyk. do 25.11.16.
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miniętach-
finalny etap procedury przetargowej , termin wyk. 31.10.16 .
4. Rozpoczęto przebudowę i rozbudowę budynku remizy OSP termin wyk. do 31.08.17 .
5. Przygotowanie do naprawy odcinka drogi na os. Jagiełły - termin wyk. 31.10.16 .
6. Przygotowanie do naprawy odcinka drogi na os. Westerplatte - termin wyk. Do 31.10.2016 .
7. Zawarto umowę darowizny z firmą Invall. Przekazano kwotę darowizny z przeznaczeniem na plac zabaw w Dzierzgoniu - 45 000 zł,
8. Realizacja prac projektowych i wykonawczych dodatkowych punktów oświetlenia na terenie miasta i gminy wykonawca -Energa Oświetlenie.
9.W trakcie realizacja zadań inwestycyjnych z Funduszy Sołeckich, wykonano prace w sołectwach Tywęzy, Ankamaty, Morany, Poliksy (ze względu na opady zagęszczenie kruszywa po osuszeniu), w Bągarcie pozostały do wykonania prace na drodze tartacznej, w Bruku na drodze przy garażach, w Żuławce Sztumskiej do realizacji pozostała dostawa płyt Yomb na miejsce zmagazynowania, w Miniętach realizacja po wykonaniu inwestycji drogowej, w Nowcu po uzyskaniu środków dodatkowych z Kółek Rolniczych, w Budziszu prace za 500 zł i kruszywo za 500 zł - do wykonania.

REFERAT DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA
1. 30 marca 2016 r. upłynął 5-letni okres trwałości projektu pn. „Słoneczne dachy dla Gminy Dzierzgoń" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w związku z czym Przygotowane zostały Umowy Sprzedaży wraz z fakturami VAT.
2. Pracownicy Urzędu przygotowują kolejną akcję „Drzewko za Makulaturę", która odbędzie się 29 października.

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH, OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA
1. Przygotowano powyżej 400 decyzji o przyznanie stypendium szkolnego.

DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY
19-20 sierpnia - Festiwal 4 Kultur. Dwudniowy festiwal folklorystyczny.
20 września - Dożynki Gminne
25 września - Obchody 1050-tej Rocznicy Chrztu Polski.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
- Od 28.09 wydawana jest żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Informacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia w okresie od 16 czerwca 2016 r. do 18 sierpnia 2016 r.

REFERAT TECHNICZNO - INWESTYCYJNY
1. Zakończono następujące zadania:
- Wykonanie remontu ul. Wojska Polskiego oraz odcinka drogi Budzisz-Jasna
- Wykonanie robót naprawczych drogi w Bągarcie
- Montaż nowego oznakowania ulic na terenie miasta
- Remont świetlicy w Jasnej
- Wykonanie projektu budowlanego, na realizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
- Wykonanie projektu budowlanego, na przebudowę Targowiska miejskiego
- W ramach budżetu obywatelskiego wykonano powierzchnię bitumiczną przy ul. Wojska Polskiego, oraz poprawa infrastruktury przy klubie osiedlowym i placu rekreacyjno-sportowym w Jasnej
2. Przeprowadzono przeglądy gwarancyjne:
Budynków komunalnych na ul. Spokojnej
Zmodernizowanej drogi osiedlowej w Pachołach
Lamp hybrydowych zainstalowanych na terenie gminy Dzierzgoń
3. Przygotowano do zawarcia lub zawarto umowy na następujące zadania:
- Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Dzierzgoniu (roboty budowlane i nadzór inwestorski)
- Wykonanie robót związanych z remontem świetlicy w Miniętach
- Naprawa odcinka drogi na Os. Jagiełły (od ul. Limanowskiego do drogi wojewódzkiej 515)
- Naprawa odcinka drogi na Os. Westerplatte
4. Prowadzone są procedury związane z wyłonieniem wykonawców na następujące zadania:
Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Jeziornie (w ramach budżetu obywatelskiego)
Remont dachu na budynku DOK (etap 1-szy)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Minięta
Rozbiórka budynku wielorodzinnego - Jeziorno 8
5. Paczkomat INPOST - zamontowany 1 lipca br.
- 1 sierpnia odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy INPOST, na którym została wręczona nagroda za zgłoszenie się do programu „INNOWACYJNA GMINA" - zestaw komputerowy firmy DELL.
6. Punkty Świetlne na terenie miasta i gminy Dzierzgoń z Energa Oświetlenie
a) Zrealizowane: ul. Czereśniowa 2 punkty, ul. Limanowskiego 3 punkty, ul. Promienna 1 punkt, Jeziorno 1 punkt.
b) W trakcie realizacji: ul. Słowackiego 3 punkty, ul. Wojska Polskiego 5 punktów, Blunaki 1 punkt, Pachoły 1 punkt.
Łącznie dodatkowych punktów oświetleniowych powstanie 17.

REFERAT DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA
1. 24 czerwca Dni Pola w miejscowości Stanowo.
2. 12 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej.
3. 13 lipca komisja konkursowa dokonała lustracji w terenie zgłoszonych do konkursu ogrodów przydomowych z terenu miasta i gm Dzierzgoń.
Komisja wyróżniła ogrody Państwa Jolanty i Mirosława Brodnickich z Dzierzgonia, Danuty Dubickiej z Miniąt i Małgorzaty Jabłońskiej z Dzierzgonia.
4. 21.06.2016 r. spotkanie z sołtysami w miejscowości Minięta.
5. Wykonano zagrodę śmietnikową przy ul. Spokojnej dla znajdujących się mieszkań komunalnych. Wartość nieruchomości wraz zabudowaniami i urządzeniami 4 280232,53 zł
6. Sprzedano:
a) lokal mieszkalny: ul. Żeromskiego 4/2, Dzierzgoń
b) Podpisano umowę przeniesienia prawa własności działki Nr 566/3 o pow. 0,6353 ha wraz z zabudowaniami na rzecz RPWiK Spółki z o.o z siedzibą w Dzierzgoniu.

REFERAT FINANSOWY
1. Umorzenia podatków i należności cywilnoprawnych:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono umorzenia w miesiącu lipcu 2016 r.:

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa

Wysokość umorzonych

kwot

Przyczyna umorzenia

1.

Bożena Markowicz

1 471,00

Ważny interes podatnika

2.

Ochotnicza Straż Pożarna Dzierzgoń

2 612,00

Ważny interes podatnika

3.

Ochotnicza Straż Pożarna Bągart

899,00

Ważny interes podatnika

4.

Ochotnicza Straż Pożarna Żuławka Sztumska

813,00

Ważny interes podatnika

5.

Ochotnicza Straż Pożarna Jasna

506,00

Ważny interes podatnika

6.

Ochotnicza Straż Pożarna Tywęzy

579,00

Ważny interes podatnika

7.

Mariola i Andrzej Miszkiewicz

3 369,14

Ważny interes podatnika


REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH, OBYWTELSKICH, KULTURY, I ZDROWIA
17 czerwca Nadanie Sztandaru Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.
19 lipca odbyło się Święto Policji w Sztumie.
Delegacja z Sittensen w dniach 29 lipca – 30 lipca (dni Dzierzgonia), 1 sierpnia odbyło się uroczyste pożegnanie gości z Niemiec w Urzędzie Miejskim.

URZĄD STANU CYWILNEGO
W dniu 8 lipca 2016 roku odbyła się uroczystość 50- lecia pożycia małżeńskiego Państwa Haliny i Jerzego Wróblewskich.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Realizacja Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 rozpocznie się w m-cu wrześniu 2016 (planowana ilość osób, które skorzystają z wyżywienia - 1 500).
2. Podpisanie porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku oraz Caritas Archidiecezji Gdańskiej dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
3. Podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem „Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne Interios w ramach której, sierpnia br. w siedzibie Ośrodka można skorzystać z pomocy prawnej.
4. Z świadczenia wychowawczego 500+ korzysta około 1200 dzieci miesięcznie. Kwota jaka została wypłacona od początku realizacji ustawy do dnia 31.07.2016 r to 2 337 340 zł.

DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY
29 czerwca przyjazd wolontariuszki Karine z Armenii, która będzie przez cały rok, 9 lipca Spotkanie z OldJazzem, 10 lipca finał Dzierzgońskich Mistrzostw Europy, w dniach 29-30 lipca odbyły się dni Dzierzgonia. 1 sierpnia 2016 r. -72 rocznica Powstania Warszawskiego. 


Informacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia w okresie od 25 maja 2016 roku do 16 czerwca 2016 r.

REFERAT TECHNICZNO - INWESTYCYJNY
1. Remont przy ul. Wojska Polskiego oraz odcinka drogi Budzisz - Jasna - na bieżąco jest prowadzona weryfikacja realizacji tych robót oraz zgłaszane są uwagi, zastrzeżenia i wnioski do uwzględnienia w trakcie prowadzonego remontu dróg.
2. Przygotowywane jest rozpoczęcie robót przy remoncie lokalnej drogi w Żuławce Sztumskiej.
3. Bieżące działania związane utrzymaniem porządku i czystości (okoszenia, zbieranie śmieci, konserwacja ławek), m.in. przygotowano teren nad jeziorem Kuksy gdzie przygotowywany jest również pomost pływający, okoszono teren przy świetlicy w Żuławce Sztumskiej oraz stary cmentarz w Bągarcie.
4. Trwa montaż nowego oznakowania ulic na terenie miasta.
5. Trwają roboty związane z remontem świetlicy w Jasnej.
6. Zawarto umowy na następujące zadania:
opracowanie Gminnego programu Rewitalizacji,
wykonanie robót naprawczych drogi w Bągarcie (zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego),
wykonanie projektu budowlanego, na realizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
7. Prowadzone są procedury związane z wyłonieniem wykonawców na następujące zadania:
wykonanie nawierzchni bitumicznej na bocznym odcinku ul. Wojska Polskiego (w ramach budżetu obywatelskiego) oraz naprawy odcinka drogi na Os. Jagiełły (od ul. Limanowskiego do drogi wojewódzkiej 515),
wykonanie robót związanych z remontem świetlicy w Miniętach.

REFERAT D. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
1. Przeprowadzono kontrole obiektów użyteczności publicznej oraz nieruchomości prywatnych, wymagań trzymania psów na terenie miasta i gminy Dzierzgoń. Kontrola przeprowadzona została w okresie od 30.05.2016 r. do 10.06.2016 r. przez pracownika Urzędu Miejskiego, Strażnika Miejskiego oraz funkcjonariusza policji. Skontrolowano 139 miejsc, w trakcie której ujawniono 59 wykroczeń. Właściciele nieruchomości otrzymali pouczenia słowne, wystawiono 8 pisemnych upomnień oraz 1 mandat w wysokości 20 zł. 

Podczas oględzin ujawniono następujące wykroczenia:
- brak oznakowania numeru - 48 posesji
- zanieczyszczenia miejsc publicznych - 4
- wymagania sanitarne w obrębie posesji- 3
- art. 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z Uchwałą Rady Miejskiej nr X/82/2015 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach- 3 posesje
- uchybienie związane z wymaganiami trzymania psów- 1 osoba
2. Zamówiony został zestaw map ewidencyjnych gminy Dzierzgoń.
3. Zlecono przygotowanie mapy przedstawiającą zasób komunalny w tym drogi gminne.

DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY
1. 01.06 - Dzień Dziecka organizowany wspólnie przesz Szkołę Podstawową w Dzierzgoniu i DOK.
2. 04.06 - piknik rodzinny w Miniętach, otwarcie sezonu na nowym boisku piłkarskim utworzonym z projektu DOK „Działaj lokalnie", zabawy dla dzieci, wspólne grillowanie.
3. 09.06 - VII Spotkanie z cyklu „Znani Dzierzgonianie", spotkanie z Panią Marią Budzińską, pomoc w realizacji tego wydarzenia Gminnej Koalicji na Rzecz Bibliotek.
4. 10.06 - współorganizacja z WTZ Dzierzgoń Kiermaszu wymiany garażowej (plac przy DOK).
5. 11.06 rajd rowerowy „Szlakiem starych mostów kolejowych".
6. 12.06 - Otwarcie Euro 2016 w Dzierzgoniu.
7. 16.06 Udział dzieci uczęszczających na zajęcia muzyczne DOK w konkursie „W rytmie polskiej piosenki" w Zalewie.
8. 16.06 - współorganizacja Euro 2016, mecz na telebimie na stadionie DKS.


Informacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia w okresie od 28 kwietnia 2016 roku do 25 maja 2016 roku

REFERAT TECHNICZNO - INWESTYCYJNY
1. Zakupiono i zamontowano w ustalonych miejscach ławki (ul. Elbląska, Plac Wolności, ul. Odrodzenia, Plac Kościuszki).
2. Rozpoczęły się prace związane z remontem ul. Wojska Polskiego - na bieżąco jest prowadzona weryfikacja realizacji tych robót oraz zgłaszane są uwagi, zastrzeżenia i wnioski do uwzględnienia w trakcie prowadzonego remontu drogi.
3. Przeprowadzono przegląd gwarancyjny budynków komunalnych przy ul. Spokojnej.
4. Przygotowano do złożenia dodatkowy wniosek aplikacyjny (do Ministerstwa Sportu i Turystyki), w sprawie pozyskania finansowego wsparcia na obiekt lekkoatletyczny przy Orliku.
5. Na przełomie maj-czerwiec odbędzie się montaż paczkomatu firmy INPOST (przy ścianie budynku Urzędu).
6. Trwają bieżące działania związane utrzymaniem porządku i czystości (okoszenia, zbieranie śmieci, konserwacja ławek).
7. Zawarto umowy na następujące zadania:
wykonanie nowego oznakowania ulic na terenie miasta - montaż w 1-szej połowie czerwca (bez ul. Zawadzkiego i Os. Krasickiego - do czasu wykonania ustawowego obowiązku, przewidującego konieczność zmiany wskazanych nazw),
wykonanie projektu remontu drogi do Jeziorna,
wykonanie projektu przebudowy targowiska miejskiego w Dzierzgoniu,
wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy w Jeziornie (w ramach zgłoszonego wniosku do budżetu obywatelskiego),
wykonanie robót związanych z zagospodarowania terenu w Stanowie (w ramach zgłoszonego wniosku do budżetu obywatelskiego),
wykonanie robót związanych z remontem świetlicy w Jasnej,
8. Prowadzone są procedury związane z wyłonieniem wykonawców na następujące zadania:
opracowanie Gminnego programu Rewitalizacji,
wykonanie robót związanych z zagospodarowania terenu przy świetlicy w Jasnej - Zakład Rolny (w ramach zgłoszonego wniosku do budżetu obywatelskiego),
wykonanie robót naprawczych drogi w Bągarcie (zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego),
wykonanie projektu budowlanego, na realizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
9. Realizowane są sprawy bieżące (wydawanie zaświadczeń, decyzji administracyjnych, sporządzanie sprawozdań, przygotowywanie informacji dla potrzeb realizowanej kontroli RIO, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na wpływające wnioski z instytucji zewnętrznych).

REFERAT DS. GOSPODARKI KOMUNANEJ, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA
W dniu 11 maja 2016 r. przeprowadzono przetarg na sprzedaż 3 działek budowlanych obr. Nowiec (Judyty) - z czego sprzedano jedną działkę za 26 014,50 zł ( pozostałe brak uczestników).
Wydano 2 decyzje w sprawie podziału nieruchomości.
Prowadzimy kampanię informacyjną w sprawie opłaty od posiadania psa poprzez rozwieszanie plakatów w mieście oraz w sołectwach i osiedlach wiejskich, cykliczne ogłoszenia umieszczane na stronach internetowych.
Realizacja zadań funduszu sołeckiego na 2016r.
Przekazanie protokołów strat spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania do Wojewody łącznie sporządzono 54 protokoły.
Przygotowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu na najpiękniejszy ogródek i ukwiecony balkon, na terenie miasta i gminy Dzierzgoń.
Przygotowanie wykazów do dzierżaw mienia gminnego.
5.05.2016r. odbyło się spotkanie z sołtysami na którym ustalono datę dożynek gminnych ( 4.09.2016r w Dzierzgoniu), wybrano starostę Pana Roberta Błaszczyka sołtysa Budzisza i Starościnę Panią Aleksandrę Krauze sołtys Poliks.
23.05.2016r. odbyło się zebranie wiejskie w Poliksach.

REFERAT FINANSOWY
W okresie międzysesyjnym w zakresie spraw budżetowych podjęłam Zarządzenia w sprawie:
1. Zarządzenie nr 333/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy :
- Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 655.147,20 zł dokonano w dziale 010 " Rolnictwo i łowiectwo" na podstawie pisma nr FB-I.3111.52.1.2016.MŻ2 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2016 r.
2. Zarządzenie nr 342/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy :
Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 114.625 zł dokonano w:
- dziale 801 " Oświata i wychowanie" o kwotę 12.025 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.60.2016.MS z dnia 06.05.2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.,
- w dziale 852 " Pomoc społeczna" o kwotę 102.600 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.91.2016.MSz z dnia 09.05.2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz na podstawie pisma nr FB-I.3111.97.2016.MSz z dnia 12.05.2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 101.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
3. Zarządzenie nr 339/2016 z dnia 06 maja 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dzierzgoń za 2016 rok oraz innych informacji.
4. Umorzenia podatków i należności cywilnoprawnych - nie było.
5. Sprawozdawczość budżetowa za kwiecień 2016 rok.
6. Kontrole wykonywane zgodnie z planem kontroli (Zarządzenie nr 319/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 roku) w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych gminy oraz w stowarzyszeniach. Kontrola przeprowadzona została w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin i w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków, Koło w Dzierzgoniu w zakresie wykorzystania dotacji celowej.


REFERAT SPRAW SPOLECZNYCH, OBYWATELSKICH, OŚWIATY, KULTURY I ZDORWIA
Bieżące rozliczanie przyznanych stypendiów szkolnych.
Bieżące przyjmowanie wniosków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół w nowym roku szkolnym 2016/2017.
Bieżący nadzór nad placówkami oświatowymi.
Bieżący nadzór nad dowozami szkolnymi.
Dalsza współpraca ze Stowarzyszeniem Gmin Euroregion Bałtyk nad stworzenie oferty dot. produktu turystycznego „Ukryte Skarby Powiśla".
Współpraca z Powiślańską Organizacją Turystyczną - stworzenie niezbędnika turysty.
Zgłoszenie gminy Dzierzgoń do udziału w Europejskim Tygodniu Sportu.
Organizacja „techniczna "imprezy pt. "Wspólne kibicowanie" - mecz Polska-Niemcy, która odbędzie się 16.06.2016r
Praca nad pisaniem projektu, pt. "Bliżej nieba wody, ziemi- budowa ogródka botanicznego i stacji meteorologicznych w szkołach podstawowych w gminie Dzierzgoń" w ramach konkursu grantowego „Po Stronie Natury".
Współpraca i udział w uroczystościach nadania sztandaru OSP Żuławka Sztumska.
Bieżąca współpraca z jednostkami OSP.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu informuje, że 30 kwietnia zakończył się podprogram - Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Z pomocy skorzystało 1 020 osób, wydaliśmy ok. 70 ton żywności. Na jedną osobę, w rodzinie, w czasie trwania podprogramu, przypadało 70 kg żywności w różnym asortymencie. Z uwagi na ogromne zainteresowanie klientów sądzę, że pomoc była bardzo potrzebna.
2. Bardzo sprawnie przebiega realizacja ustawy o świadczeniu wychowawczym 500+. W miesiącu maju (27 maja) planujemy wypłatę 680 000,00 zł, jest to ok. 90 % szacowanych potrzeb.

DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY
30 kwietnia - Majówka na Sportowo - festyn rodzinny na Orliku promujący zdrowy tryb życia. Odbyły się turnieje sportowe, pokaz straży granicznej, zawody strażackie dla dzieci, pokaz tańca grup DOK, zabawy dla dzieci, loteria fantowa na rzecz OSP w Żuławce Szt.
03 maja - Uroczystości związane ze Świętem Konstytucji 3 Maja
8 - 15 maja - tydzień bibliotek, atrakcje w Dzierzgońskiej Bibliotece Publicznej
14 maja - grupy taneczne DOK wzięły udział w Konkursie Tanecznym w Olsztynie
14 maja - wyjazd dzieci do kina do Sztumu
20 maja - Noc Muzeów w DOK
20 maja - koncert grupy JÓGA

Wg planu odbywają się cykliczne zajęcia:
• nauka gry na instrumentach
• wielotematyczne zajęcia plastyczne dla dzieci
• zajęcia w bibliotece (komputery, kącik malucha, tablety)
• nauka tańca
• warsztaty wokalne
• sekcja gitarowa
• Klub Gier Planszowych i Karcianych „Planszokracja" czyli granie bez prądu
• sekcja miłośników średniowiecza
• warsztaty fotograficzne i filmowe
• warsztaty rysunku dla młodzieży
• Klub Złotej Jesieni
• zajęcia zdobnictwa dla dorosłych
• Wolontariat DOK
• żywe lekcje historii
• sekcja rowerowa


Informacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia w okresie od 24 marca 2016 roku do 28 kwietnia 2016 roku

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH, OBYWATELSKICH, OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA
Bieżące rozliczanie przyznanych stypendiów szkolnych.
Bieżące przyjmowanie wniosków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Zakończenie pracy nad diagnozą zapotrzebowania na upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Dzierzgoń w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 03.01 Edukacja Przedszkolna RPO Województwa Pomorskiego. Tytuł projektu „Wzmacniamy gminne przedszkola" cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoń.
Bieżący nadzór nad placówkami oświatowymi.
Bieżący nadzór nad dowozami szkolnymi.
Organizacja Światowego Tygodnia Szczepień 27.04.2016.
Udział w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie gminy 04.04 - 05.04.
Organizacja w szkołach podstawowych i gimnazjum etapu gminnego w wojewódzkim konkursie „Zagrożenia w indywidualnych gospodarstwach rolnych".
Bieżąca współpraca z jednostkami OSP (organizacja atestacji obuwia strażackiego, bieżące rozliczenia i zamówienia).
Organizacja „techniczna" wycieczki do Sittensen dla uczniów szkoły podstawowej,
Praca w komisji ds. szacowania strat w uprawach rolników,
Współpraca ze Stowarzyszeniem Gmin Euroregion Bałtyk - prace na potrzeby projektu dot. powstania oferty turystycznej Gminy Dzierzgoń.
Współpraca z Animatorami Orlika oraz z DOK dot. przygotowania turnieju drużyn podwórkowych planowanego na przełomie czerwca i lipca.
Współpraca z Powiślańską Organizacją Turystyczną, Szkołą Podstawową, Gimnazjum w Dzierzgoniu oraz Dyrektorem DOK w sprawie zorganizowania krajoznawczych rajdów rowerowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Przygotowano dokumenty dotyczące Programu Lokalny Animator Sportu - wybrano na dalszy czas funkcjonowania Orlika dwóch dotychczasowych animatorów.
W miesiącu kwietniu odbył się przegląd placów zabaw. W związku ze złym stanem obiektu nastąpi likwidacja placu zabaw przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu.

REFERAT TECHNICZNO - INWESTYCYJNY
• Złożono wnioski aplikacyjne w sprawie pozyskania finansowego wsparcia:

- 2 drogi gminne- PROW,
- Przedszkola- RPO
- Dach DOK- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- obiekt lekkoatletyczny- Ministerstwo Sportu i Turystyki,

• Na początku maja zostanie zamontowany na ścianie budynku Urzędu (przejście koło sklepu P. Machlika) paczkomat INPOST.

• Otrzymaliśmy oficjalną informację z Urzędu Marszałkowskiego o zamknięciu realizacji projektu rozszerzenie SUW.

• Wystąpiono z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego - Pana Mieczysława Struk, w sprawie drogi wojewódzkiej nr 515. Apelowano o jej remont. Pismo skierowano również do:

- Pan Jan Kleinszmidt - Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego,
- Pan Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski,
- Pan Leszek Czarnobaj - Senator RP, Biuro Senatorskie, Kwidzyn
- Pan Andrzej Jaworski - Poseł RP, Biuro poselskie, Gdańsk
- Pan Kazimierz Smoliński - Poseł RP, Biuro Poselskie, Tczew
- Pan Józef Sarnowski - Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego,
- Pan Piotr Widz - Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego,
- Związek Gmin Pomorskich,
- Zarząd Dróg Wojewódzkich.

• Prowadzono negocjacje z firmą DINO w sprawie naprawy drogi Limanowskiego- Wł. Jagiełły.

• Otrzymaliśmy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wykonania korygujących robót budowlanych przy drodze stanowiącej własność Skarbu Państwa w Bągarcie (koło Kościoła). Roboty budowlane swoim zakresem obejmują;

- rozebranie krawężnika oraz nawierzchni z płyt drogowych w celu ponownego ułożenia do poziomu nawierzchni istniejącej drogi asfaltowej,
- rozebranie obudów i pokryw włazów studziennych i hydrantów oraz ponowne ich zamontowanie do poziomu nawierzchni drogi,
- uzupełnienie z zagęszczeniem nawierzchni z tłucznia kamiennego zjazdu z pasa drogowego wraz z ułożeniem nawierzchni bitumicznej,
- zabezpieczenie powierzchni skarpy ziemnej przed osuwaniem.
Termin wykonania robót: do 30 czerwca. Koszt- został zlecony do oszacowania.
Do tej pory Gmina Dzierzgoń poniosła koszty związane z realizacją w/w przedsięwzięcia na kwotę 37.168,14 , w tym:
- w 2014r.- 4.899,09 (praca sprzętu) + 150,05 (kruszywo)
- w 2015r. - 13.284,00 (ułożenie masy bitumicznej) + 16.974,00 (ułożenie masy bitumicznej)
- w 2016r.- 1.000,00 (ocena techniczna wykonanych robót) + 861,00 (mapa powykonawcza)

• Wyłoniono firmę do wykonania nowego oznakowania ulic na terenie miasta (GIERA OLSZTYN)

• Sukcesywnie przeprowadzano naprawy bieżące w zakresie dróg gminnych (Morany, Poliksy, Stanówko, Kuksy, Chojty)

• Został ogłoszony nowy nabór na plac zabaw - Podwórko Nivea oraz siłownię plenerową sponsorowaną przez firmę Nestle. Jako lokalizację wskazano działkę przy ul. Wojska Polskiego i Promiennej- dalsza część targowiska (rynku rolnego). Głosowanie w zakresie siłowni plenerowej Nestle już uruchomiono i potrwa jeszcze do 6 lipca, natomiast Podwórko Nivea ruszy od 5 maja ( w zależności od liczby głosów głosowanie będzie trwało miesiąc lub 2 miesiące) Liczymy na wsparcie i zaangażowanie.

• Uczestniczono w konferencji konsultacyjnej w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030.

• Wpłynął protokół z kontroli projektu pn. "Słoneczne dachy dla Gminy Dzierzgoń"- bez zastrzeżeń.

• Realizacja spraw bieżących (wydawanie zaświadczeń, decyzji administracyjnych, sprawozdań).

REFERAT DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Podpisano 3 akt notarialne - 1 akt na lokal mieszkalny i dwa na działki gruntowe.

Ogłoszono przetarg na sprzedaż:
a) lokalu użytkowego przy Placu Wolności 5/5,
b) 3 działki budowlane - Obręb Nowiec (Judyty)
Wydano 2 decyzje w sprawie podziału nieruchomości
Usunięto i zrekultywowano nielegalne wysypisko śmieci zlokalizowane przy starej drodze na Kuksy (koło starego młyna).
Zakupiono i przekazano do ZGKiM tablice informacyjne do zagród śmietnikowych „ Jak segregujemy odpady komunalne na terenie gminy Dzierzgoń" -ogółem 59 szt.
Również zakupiono 20 betonowych koszy ulicznych, które zostały rozmieszczone na terenie miasta ( ul. Traugutta, Wojska Polskiego, Ogrodowa, Przemysłowa, Zawadzkiego, Słonecznej, Elbląska, Westerplatte, 3 Maja i przy os. Jana Pawła II- pod cmentarzem)
Wraz z sołtysami, przedstawicielami osiedli i zarządcami budynków prowadzimy inwentaryzację psów na terenie gminy Dzierzgoń.
Trwa sporządzanie protokołów w szacowania szkód . Ogółem 54 protokoły, w tym 19 przypadkach straty w uprawach wyniosły powyżej 30 %. Protokoły te zostaną wysłane do Wojewody aby rolnicy mogli ubiegać się o uzyskanie kredytów preferencyjnych.
Ponadto realizacja zadań funduszu sołeckiego na 2016r.

DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY
- 7 kwietnia - WIOSENNY KONCERT MUZYCZNY realizowany w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu. Były to występny muzyczne dzieci uczęszczających na zajęcia do DOK.

- 7 kwietnia - Wernisaż wystawy dobroczynnej „BRAT ZA BRATA" czyli rewolucja na ukraińskim Majdanie w obiektywie Yany Mosnytskiej. Odbyło się także spotkanie z przybyłą z Kijowa Yana i Olgą - uczestniczkami rewolucji.

- 13 kwietnia - odbyło się pierwsze spotkanie sekcji rowerowej DOK.

- 22 kwietnia - Wernisaż wystawy malarskiej „Kawałek siebie" Mileny Wiśniewskiej.

- 23 kwietnia - Światowy Dzień Książki realizowany przez Bibliotekę Publiczną przed budynkiem DOK.

Wg planu odbywają się cykliczne zajęcia:
nauka gry na instrumentach
wielotematyczne zajęcia plastyczne dla dzieci
zajęcia w bibliotece (komputery, kącik malucha, tablety)
nauka tańca
warsztaty wokalne
sekcja gitarowa
Klub Gier Planszowych i Karcianych „Planszokracja" czyli granie bez prądu
sekcja miłośników średniowiecza
warsztaty fotograficzne i filmowe
warsztaty rysunku dla młodzieży
Klub Złotej Jesieni
zajęcia zdobnictwa dla dorosłych
Wolontariat DOK
żywe lekcje historii
sekcja rowerowa

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Zakończył się Podprogram  2015 - Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
MOPS sprowadził 70 ton żywności w szerokim asortymencie.
Wartość sprowadzonej żywności - 208 557 zł.
Realizacja ustawy -  pomoc państwa w wychowaniu dzieci przebiega bardzo sprawnie.
Do dnia dzisiejszego - 27 kwietnia 2016 r. wpłynęło 650 wniosków, szacujemy, że jest to ok. 75 %.
Wypłaty świadczenia wychowawczego odbyły się w kwietniu w dwóch transzach  - wypłaciliśmy kwotę 430 000 zł.

URZĄD STANU CYWILNEGO
Dnia 20 kwietnia 2016 r. odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Wandy i Eugeniusza GRYGIER (data zawarcia związku małżeńskiego 23.12.1965 r.)


Informacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia w okresie od 18 lutego 2016 roku do 24 marca 2016 roku

REFERAT TECHNICZNO - INWESTYCYJNY
1. Wyłoniono wykonawcę na dostawę kruszyw (Prefbud - S i DARIA) oraz usług transportowych (DARIA i Gminna Spółka Wodna).
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przystąpił do prac porządkowych na ternie miasta.
3. Wykonano dokumentację projektową na remont dachu na budynku DOK-u oraz na Orlik lekkoatletyczny w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego. Dla przedmiotowych zadań inwestycyjnych będą składane wnioski aplikacyjne o pozyskanie dofinansowania.
4. Przystąpiono do wykonania nowego oznakowania ulic na terenie miasta.
5. Wykonano naprawy w zakresie dróg gminnych (Bągart II i przepust w Stanowie).
6. Wyłoniono inwestycje do realizacji w zakresie Funduszu Obywatelskiego na terenie miasta (1 miejsce- wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz chodnika na ul. Wojska Polskiego - odnoga powyżej dawnej siedziby rozdzielni gazu, 2 miejsce- siłownia plenerowa koło Orlika)
7. Odbył się kiermasz Wielkanocny przed siedzibą urzędu.
8. Został ogłoszony nowy nabór na plac zabaw - Podwórko Nivea oraz siłownię plenerową sponsorowaną przez firmę Nesttle. Jako lokalizację wskazano działkę przy ul. Wojska Polskiego i Promiennej- dalsza część targowiska (rynku rolnego).
9. Firma RMS wykonała naprawy zgłoszonych uszkodzeń lamp hybrydowych. Ponadto dokonywano bieżącej konserwacji tradycyjnego oświetlenia ulicznego.
10. Wytypowano drogi powiatowe do realizacji w ramach tzw. Schetynówek na rok 2017 r.- drogi na terenie miasta- ul. Traugutta, reja, Przytulna i Pogodna.
11. Została przeprowadzona kontrola projektu pn. "Słoneczne dachy dla Gminy Dzierzgoń"- oczekujemy na protokół.
12. Realizacja spraw bieżących (wydawanie zaświadczeń, decyzji administracyjnych, sprawozdań).


REFERAT DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Podpisano 1 akt notarialny na lokal mieszkalny (Ul. Odrodzenia 7)
2. Wystąpiono z zapytaniem cenowym na zakup betonowych koszy ulicznych o poj. 40 l wraz z wkładałem stalowym. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Bydgoszczy- koszt zakupu 20szt koszy wyniesie - ok 7000 zł.
3. Ponadto wystąpiono o ofertę cenową w celu zakupu tablic informacyjnych (jak segregujemy odpady na terenie naszej gminy), które zostaną umieszczone w zagrodach śmietnikowych, świetlicach wiejskich, szkołach, przedszkolu oraz w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury. 
4. Zawarcie 37 szt umów dzierżawnych na grunty stanowiące własność gminy Dzierzgoń ( dotyczy: ogrody warzywne, pomieszczenia gospodarcze, uprawy rolne, grunt pod garaże).
5. zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami przygotowanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
6. Na podstawie składanych wniosków przez rolników gmina Dzierzgoń wystąpiła do Wojewody Pomorskiego o powołanie komisji gminnej do spraw szacowania strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - do chwili obecnej wpłynęło 40 wniosków.
7. Ponadto realizacja zadań funduszu sołeckiego na 2016r oraz rozliczenie faktur

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH, OBYWATELSKICH, OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

1. Bieżące rozliczanie przyznanych stypendiów szkolnych.
2. Bieżące przyjmowanie wniosków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
3. Praca nad diagnozą zapotrzebowania na upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Dzierzgoń.
4. Bieżący nadzór nad placówkami oświatowymi.
5. Bieżący nadzór nad dowozami szkolnymi.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
- Realizowany jest we współpracy z PCK, program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - pomoc żywnościowa, sprowadziliśmy już ok 75 ton żywności w różnym asortymencie.
- Trwają przygotowania do realizacji ustawy o świadczeniu wychowawczym, czyli tzw. 500+, - kończymy remont nowego pomieszczenia, rozdajemy wnioski, określone są miejsca i czas oraz osoby do przyjmowania wniosków.

DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY

Sprawozdanie z przebiegu ferii zimowych w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury
I tydzień
15 lutego
zajęcia plastyczne (przygotowywanie papierowych kapeluszy do słuchania bajki-słuchowiska)
„Gimnastyka języka" - zajęcia logopedyczne
„Spotkanie z bajką" - słuchowisko
16 lutego
„Dzień z bajką" - słuchowisko, do którego dzieci domalowują swoje zakończenie
„Jak nasze babcie robiły faworki" - zajęcia kulinarne
17 lutego

X Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzierzgonia
turniej gier planszowych
spotkanie wolontariuszy DOK
wspólne czytanie i malowanie bajek
18 lutego
„Poznajemy plemiona świata" przygotowywanie papierowych strojów - zajęcia plastyczne
Zaplanowane ognisko zepsute pogodą odbyło się w budynku DOK jako „kiełbaskowa uczta grillowa"
19 lutego
„Warsztaty kulinarne z Serowarem Żuławskim - poznajemy regionalną kuchnię, dawne techniki kulinarne i legendy naszych ziem"
Gry terenowe dla dzieci
Nocka z bajką w Bibliotece
20 lutego
turniej gier planszowych
zajęcia plastyczne
II tydzień
22 lutego
zajęcia kulinarne
„Książę i Żebrak" - spektakl teatru krakowskiego ART-RE
23 lutego
„Dzień z bajką „ - przygotowywanie strojów postaci ze słuchowiska
zajęcia plastyczne
24 lutego
turniej gier planszowych
zajęcia multimedialne - tablety
25 lutego
„Sala pełna zabaw" - dzieci zaprezentowały się w przygotowanych wcześniej strojach dzikich plemion, uczestniczyły w zabawach przygotowanych przez animatorów DOK, swoje umiejętności muzyczne podczas krótkiego koncertu zaprezentowały dzieci uczęszczające na zajęcia DOK, do dyspozycji dzieci był suto zastawiony owocami i smakołykami stół
26 lutego
„Spontaniczny bałagan" - kreatywne zajęcia plastyczne
Noc w Bibliotece
27 lutego
zajęcia plastyczne
turniej gier planszowych
historyczna gra te

W górę
Wiadomości
05-02-2018
NOWA STRONA
UWAGA !!! JESTEŚ NA NIEAKTUALNEJ STRONIE URZĘDU MIEJSKIEGO W DZIERZGONIU !!! CHCASZ PRZEJŚĆ NA NOWA STRONĘ - KLIKNIJ TU
czytaj więcej...
05-09-2017
Remonty w szkołach
Przez całe wakacje przygotowywaliśmy nasze szkoły, a także przedszkole do nowego roku szkolnego. W szkołach wykonano remonty stołówek, sal gimnastycznych, a także odmalowano klasy i korytarze. Wszystko po to, aby nasze dzieci mogły wrócić do pięknych i kolorowych sal po wakacjach. W dniu dzisiejszym odbędzie się także montaż urządzeń placu zabaw przy Szkole Podstawowej przy ul. Krzywej. W ramach projektu przedszkolnego przy placówkach przedszkolnych zamontowano place zabaw, zakupiono meble, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie edukacyjne na kwotę ponad 160 tysięcy złotych. Tak duży wkład finansowy w wyposażenie oraz remonty placówek oświatowych wspomoże ich rozwój i prawidłowe funkcjonowanie.
czytaj więcej...
05-09-2017
Dożynki Gminne
W niedziele 3 września odbyły się Dożynki Gminne w Bągarcie. Tradycyjnie obchody święta plonów rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Bągarcie, następnie barwny korowód dożynkowy przeprowadził gości oraz mieszkańców na plac przy świetlicy wiejskiej, aby wspólnie przełamać chleb i biesiadować. Mimo deszczowej aury wszyscy bardzo dobrze się bawili podczas występów Zespołów Ludowych Zielona Ferajna oraz Starodzierzgonianie. Następnie przepiękny koncert zagrał Teatr Muzyczny HALS, który poderwał do zabawy gości. Do godzin wieczornych biesiadę umilał zespół Boys Dual Voice. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za przybycie, sponsorom za pomoc w organizacji, a przede wszystkim włodarzom i mieszkańcom Sołectwa Bągart, którzy włożyli dużo pracy i serca w organizację tegorocznych Dożynek Gminnych.
czytaj więcej...
05-09-2017
Nowy rok szkolny
Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2017/2018 składam wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości. Wszystkim uczniom życzę, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, a szkoła była dla Was tym miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić. Rodzicom i opiekunom uczniów życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych dzieci. Burmistrz Dzierzgonia Elżbieta Domańska
czytaj więcej...
29-08-2017
Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych  dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentuje w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny.  Więcej informacji
czytaj więcej...

Kalendarz

Fotogaleria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copytright © 2008 Gmina Dzierzgoń. Wszelkie prawa zastrzeżone. Licznik odwiedzin: 2675606
webmasters: K.S. & S.R.