PRZYRODA I KRAJOBRAZ

Powiśle położone jest pomiędzy Doliną Dolnej Wisły oraz Pojezierzem Iławskim. Od północny ograniczone jest przez nizinne tereny Żuław Wiślanych. Krajobraz obszaru jest bardzo urozmaicony, falisty i pagórkowaty. Znajdują się na tym obszarze duże kompleksy leśne w postaci pozostałości dawnej Puszczy Sztumskiej oraz lasów w pobliżu Starego Targu, Dzierzgonia oraz Prabut. Z kolei dolina Dolnej Wisły obfituje w widoki i rozległe panoramy.
Występują na tym terenie liczne jeziora, z których największe – jezioro Dzierzgoń – liczy 788 hektarów powierzchni i ma długość ponad 8 kilometrów przy głębokości dochodzącej do 15 metrów. W bezpośredniej bliskości Powiśla znajdują się Lasy Iławskie w których rozpościera się potężny akwen zespołu jezior Jeziorak. Przez teren Powiśla przepływa rzeka Liwa, która jest ciekawą, choć dość trudną i mało znaną rzeką na spływy kajakowe.
Ciekawostką przyrodniczą jest rezerwat Parów Węgry, w którym w naturalnym wąwozie zachował się pierwotny drzewostan, oraz liczne pomniki przyrody, aleje wysadzane starymi drzewami, rezerwaty przyrody na jeziorach takie jak Liwieniec w Prabutach, i jezioro Orkusz. Ponadto niewątpliwą atrakcją jest rezerwat roślinności stepowej na skarpach wiślanych w okolicach Białej Góry.