SZLAK GŁÓWNY

a) Odcinek Malbork – granica miasta – Wielbark (0,00-2,00 km)

Odcinek o długości 2 km przebiegający przez teren gminy wiejskiej Malbork. Rozpoczyna się przy końcu bulwaru nad Nogatem rozpoczynającym się przy zamku w Malborku. W miarę dogodny dojazd w to miejsce spod zamku w Malbork (3,5-4 km) wzdłuż Starego Miasta w Malborku.
Szlak rowerowy przebiega razem ze Szlakiem Kopernikowskim. Na wysokości cmentarza szlak wspina się pod górę – do lasu na skarpie nad Nogatem. Wskazana docelowa lokalizacja w tym miejscu tablicy i miejsca rekreacji typu III.
Istnieje konieczność zniwelowania zbocza w sposób pozwalający na trawersowanie wzniesienia przez szlak rowerowy (prace ziemne, wycinka drzew i krzewów).
Po wejściu w las szlak prowadzi dość wąską i krętą ścieżką (konieczność poszerzenia) ok. 400 m. Po drodze atrakcją są bunkry po dawnej jednostce wojskowej. Następny odcinek wyłożony jest płytami jumbo, które są drogą techniczną do pobliskiej śluzy (propozycja krótkiego szlaku łącznikowego, na skrzyżowaniu kierunkowskaz).
Po pokonaniu ok. 400 metrów płytami opuszczamy las i pomiędzy pojedynczymi zabudowaniami Wielbarka (widok na pola i dolinę Nogatu) szlak ponownie wchodzi w las przez ok. 1 200 metrów.
Na tym odcinku szlak wymaga dokładnego oznakowania (dużo dróżek bocznych, rozgałęzień) i poprawy nawierzchni (na długości ok. 2 km, zarówno odcinki leśne i jak i polne.
Szlak wychodzi z lasu przy pierwszych zabudowaniach wsi Gościszewo.

b) Odcinek Wielbark – Uśnice (2,00 – 10,00 km)

Odcinek o długości ok. 8 km rozpoczynający się przy granicy gminy Malbork (koniec zabudowań Wielbarka pod lasem) i przechodzący przez wieś Gościszewo oraz okoliczne pola, następnie przez Lasy Sztumskie koło wsi Uśnice.
Pierwszy odcinek po wyjściu z lasu prowadzi typową polną drogą użytkowaną przez pojazdy rolnicze. Po drodze ładne widoki – rozległe panoramy polne. Odcinek o długości ok. 1 km bezwzględnie wymaga poprawy – bardzo zniszczona, piaszczysta, dziurawa droga z koleinami nie nadająca się do jazdy dla rowerzystów. Po drodze zakręt – konieczność oznakowania kierunkowskazem.
Dalszy odcinek ok. 1,2 km do wsi Gościszewo o lepszym standardzie. Od wsi do skrętu na Węgry prowadzi drogą asfaltową z drobnymi uszkodzeniami. Przed miejscowością Węgry należy pojechać prosto w las pomimo że w prawo prowadzi lepsza droga – szybko się kończy.
W tym miejscu rekomenduje się rozpoczęcie szlaku bocznego, prowadzącego do wsi Uśnice koło rezerwatu przyrody „Parów Węgry”.
Po ok. 3 km dobrej leśnej drogi dojeżdża się do skrzyżowania szlaków i drogi prowadzącej do miejscowości Uśnice a w lewo na Sztum.
Jadąc w prawo dojedzie się do Uśnic, prosto na Białą Górę. Szlak główny skręca w lewo na Sztum.

c) Odcinek Uśnice – Sztum Jez. Białe (10,00 – 13,5 km)

Odcinek o długości 3,5 km. Na odcinku tym Gmina Sztum planuje wykonać w pasie technicznym po północnej stronie istniejącej drogi leśną ścieżkę rowerową z 3 miejscami postojowymi (dwa po drodze i jedno przy jeziorze Białym). Nie jest to bezwzględnie konieczne z uwagi na mały ruch i dużą szerokość drogi asfaltowej, ale taka trasa na pewno przyda się w celach rekreacyjnych mieszkańcom Sztumu, zwłaszcza dzieciom, pozwalając na bezpieczną jazdę rowerem. Turysta dalekobieżny raczej wybierze dający mniejsze opory toczne asfalt. Po drodze już znajdują się nieco uszkodzone miejsca rekreacji.

d) Odcinek Sztum Jez. Białe – Sztum (13,5 – 16,5 km)

Odcinek o długości 3 km. Jezioro Białe jest kąpieliskiem miejskim i miejscem rekreacji dla mieszkańców Sztumu. Odcinek prowadzi wzdłuż drogi która jest dość ruchliwa i nie posiada poboczy – jeden z bardziej niebezpiecznych odcinków szlaku. Odcinek kończy się przy dworcu PKP w Sztumie, gdzie przy skraju jeziora rozpoczynać się będzie bulwar w Sztumie.

e) Sztum (bulwar) (16,5 – 18,00 km)

Planowany odcinek o długości ok. 1,5 km. Obecnie istnieje konieczność jazdy przez miasto, częściowo przy głównych drogach. Pomimo miejscami wykonanych ścieżek jazda nie jest przyjemna z uwagi na hałas samochodów, duży ruch pieszych i brak zabytków. Rozsądne jest zatem wykonanie bulwaru nad jeziorem i doprowadzenie ścieżki pod sam zamek sztumski. Na bulwar składać się mają: ciąg pieszy, ciąg rowerowy (asfaltowy, co uszczęśliwi również rolkarzy), zagospodarowanie zieleni, elementy małej architektury, oświetlenia, koszy na śmieci, tablic informacyjnych o zamkach położonych na Szlaku Zamków Gotyckich (docelowo również rekomenduje się wykonanie miniatur w formie instalacji – rzeźb), modernizacja pomostów na kąpielisku, budowa parkingu przy plaży i instalację monitoringu. Należy pamiętać o parkingach i stojakach dla rowerów oraz dwóch tablicach o szlaku (na początku i końcu bulwaru) oraz ew. miejscu odpoczynku.
Wykonanie odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora pozwoli na przemieszczenie szlaku EuroVelo z drogi krajowej na bulwar, co znacznie podniesie komfort jazdy i bezpieczeństwo tego szlaku.

f) Sztum (droga krajowa nr 55) (18,00 – 18,5 km)

Odcinek o długości 500 m od końca planowanego bulwaru do ronda na drodze krajowej nr 55. Najbardziej niebezpieczny na całej trasie, rekomenduje się zejście z roweru i poprowadzenie go wąskim chodnikiem wzdłuż jezdni. Bulwar kończyć się będzie przed przesmykiem pomiędzy jeziorami, pod zamkiem. Dalej niestety zabudowa uniemożliwia poprowadzenie ścieżki rowerowej do ronda.
Rozwiązaniem byłoby obejście wąskiego gardła poprzez wybudowanie ścieżki wzdłuż jeziora do stacji benzynowej i następnie kontynuacja ścieżki do ronda, obejście o długości niecałego 1 000 m. wymaga jednak wykupu gruntów i prac ziemnych (teren podmokły). Potrzeba również wybudowania mostku dla rowerzystów i pieszych na przesmyku między jeziorami i wąskiej strudze wpadającej w pobliżu. Pomiędzy rzeczkami dobre miejsce na punkt rekreacyjny przy obecnym parkingu obok salonu ze skuterami.
Trudny odcinek kończy się przy rondzie, gdzie zbudowano kawałek ścieżki rowerowej.
Przed rondem w lewo szlak dodatkowy na Barlewice i Kalwę do Starego Targu, na rondzie drugi szlak dodatkowy - odbicie na Postolin i Mikołajki Pomorskie.

g) Sztum (rondo) – Mleczewo (granica gminy Sztum) – Stary Targ – Waplewo Wielkie (18,5 – 31,5 km)

Odcinek szosowy o długości 12,5 km. Dość prosty, od ronda mały ruch samochodowy. Szosa prowadzi przez pola, odcinek raczej monotonny. Pierwsze 4 km w granicach gminy Sztum, następnie gmina Stary Targ. W Waplewie należy skręcić na prawo, w stronę dawnej stacji kolejowej.
W Starym Targu odbicie dwóch szlaków dodatkowych: na Kalwę (do Sztumu przez Barlewice) oraz Tropy Sztumskie, Żuławkę Sztumską, Jasną, Bągart do Dzierzgonia. Jest to węzeł szlaku, dlatego powinno się tu zlokalizować miejsce odpoczynku kat. III oraz tablicę informacyjną. Przez wieś przebiega też Kanał Juranda, potencjalna atrakcja turystyczna.
W Waplewie rozpoczyna się likwidowany odcinek EuroVelo do Dzierzgonia (poprowadzony zostanie razem z głównym szlakiem przez Tulice).
W Waplewie planowane jest wykonanie (przy parku pałacowym) miejsca wypoczynku kategorii II.

h) Waplewo Wielkie – Tulice (31,50 – 34,00 km).

Odcinek drogi wiejskiej o długości 2,5 km w gminie Stary Targ. Prowadzi przez leśne i polne krajobrazy, dość widokowy. Nad jeziorkiem w Tulicach skręcić należy w lewo w drogę polną. Przy stawie potencjalne miejsce odpoczynku.

i) Tulice – Dzierzgoń (34,00 – 41,50 km)

Odcinek o długości 7,5 km o dość zróżnicowanym charakterze i nawierzchni. Początkowo przebiega przez gminę Stary Targ (2 km) pod wieś Morany, pozostała część w gminie Dzierzgoń. Początkowo nawierzchnia gruntowa, następnie płyty, a od wsi Morany asfalt o niezbyt dobrej jakości. Jeden ze słabszych odcinków jeżeli chodzi o stan nawierzchni, ale przejezdny. Po drodze nad ładnym jeziorkiem Kuksy miejsce na odpoczynek (kąpielisko miejskie) i tablicę informacyjną.

j) Miasto Dzierzgoń (41,50 – 42,50 km)

Odcinek prowadzący przez miasto Dzierzgoń. Długość ok. 1 km. Brak ścieżek rowerowych, dość wąsko i duży ruch – należy uważać na samochody. Po drodze przy dawnym klasztorze można urządzić miejsce rekreacji (plan zagospodarowania piwnicy na punkt informacji turystycznej). W pobliżu znajduje się wzgórze zamkowe. Docelowo stanąć powinny 2 tablice informacyjne. Na miejscu punkty gastronomiczne i sklepy. Z miasta na północ odbija szlak EuroVelo, szlak główny prowadzi na wschód drogą na Prakwice.

k) Dzierzgoń – Prakwice - Stare Miasto – Folwark (42,50 – 54,50 km)

Odcinek o długości 12 km, w części prowadzący przez lasy. Pierwszy odcinek asfaltowy (ok. 3 km), potem drogi gruntowe. Na początku gmina Dzierzgoń, później gmina Stary Dzierzgoń.
Za mostem na rzece Dzierzgoń należy skręcić w szeroką leśną drogę gruntową, którą jedziemy ok. 2 km i nie dojeżdżając do Starego Miasta skręcamy w lewo. Po drodze ciekawostki – tzw. „Kamienie Wilhelma” i przełom rzeki Dzierzgoń (szańce szwedzkie). W Starym Mieście rekomenduje się wykonanie miejsca odpoczynku (kat. III). Po wyjeździe z lasu szlak prowadzi przez 3 byłe PGR (w samych wioskach gwałtownie spada jakość nawierzchni) i dojeżdża do drogi w miejscowości Folwark.
Miejscami na trasie słaba nawierzchnia, ale odcinek dość ciekawy, ładne lasy i widoki.

l) Folwark – Przezmark (54,50 – 58,00 km)

Odbicie głównego szlaku (konieczność zaznaczenia innym kolorem) o długości 3,5 km prowadzące asfaltową drogą do ciekawej miejscowości Przezmark, gdzie znajduje się nad jeziorem wieża i ruiny zamku Krzyżackiego. Nad jeziorem planowane miejsce wypoczynku kat. II a pod zamkiem tablica informacyjna. Sam zamek w rękach prywatnych ale można oglądać jego ruiny. W pobliżu potężny kompleks leśny – Lasy Iławskie oraz jezioro Jeziorak. Gmina Stary Dzierzgoń.

m) Folwark – Stary Dzierzgoń (58,00– 62,00 km)

Odcinek o długości 4 km, prowadzący mało uczęszczaną drogą asfaltową o dość dobrej nawierzchni w gminie Stary Dzierzgoń. Prowadzi przez pola. We wsi Stary Dzierzgoń rekomendowane ustawienie tablicy informacyjnej i miejsca rekreacji kat. III.

n) Stary Dzierzgoń – Matule (62,00 – 68,00 km)

Odcinek o długości 4 km, prowadzi do wsi Matule. Asfalt gorszej jakości, droga prowadzi przez typowo rolniczy krajobraz.

o) Matule – Cieszymowo Wielkie (68,00 – 70,00 km)

Odcinek drogi gruntowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie. Bardzo kiepska nawierzchnia, dziury wypełnione gruzem, piasek i garby poprzeczne. Jeden z najmniej przyjaznych odcinków na całym szlaku. Po drodze pola i lasy. W Cieszymowie planowane miejsce odpoczynku i tablica, odgałęzienie na dwa szlaki łącznikowe do Stążek i Balewa.

p) Cieszymowo Wielkie – Jezioro Sowica (70,00 – 81,00 km)

Odcinek o łącznej długości 11 km, z czego 2 km w gminie Mikołajki Pomorskie a reszta w gminie Prabuty. Planowane wykonanie ścieżki na dawnej rozebranej linii kolejowej. W w okolicach Obrzynowa planowane miejsce rekreacyjne i tablica. Widoki na jezioro Dzierzgoń. Bardzo przyjemny odcinek po zrobieniu nawierzchni. Po drodze odgałęzienia szlaków na Stążki i Prabuty w Obrzynowie.

q) Jezioro Sowica – Prabuty (81,00 – 83,50 km)

Odcinek asfaltowy prowadzący do rynku w Prabutach, przy dość ruchliwej drodze. Należy uważać na samochody. Długość odcinka ok. 2,5 km. Istnieje możliwość uniknięcia jazdy tą drogą poprzez skręt w Obrzynowie i udanie się prosto na Prabuty. Nad jeziorem Sowica planowane miejsce rekreacyjne (obecnie kąpielisko i parking) i tablica informacyjna.

r) Prabuty (83,5 – 84,5)

Odcinek o długości ok. 1 km prowadzący przez miasto Prabuty. Kończy się na rynku przy pozostałościach zamku biskupiego. Przy nim ostatnia tablica informacyjna.