• Nazwa zadania: Dokończenie chodników i dokończenie położenia asfaltu na Os. Westerplatte w Dzierzgoniu w roku 2020
 • Rodzaj zgłaszanego zadania: Infrastrukturalne
 • Miejse zadania: Miasto Dzierzgoń – Osiedle Westerplatte
 • Kopia wniosku: 1_Chodniki_Westerplatte.pdf
 • Szacowany koszt: 60000 zł.
 • Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy Osiedle Jasna
 • Rodzaj zgłaszanego zadania: Infrastrukturalne
 • Miejse zadania: Osiedle wiejskie Jasna
 • Kopia wniosku: 2_Świetlica_Os Jasna.pdf
 • Szacowany koszt: 10110 zł.
 • Nazwa zadania: Organizacja imprez okolicznościowych - Stanowo
 • Rodzaj zgłaszanego zadania: Społeczne
 • Miejse zadania: Osiedle wiejskie Stanowo
 • Kopia wniosku: 3_Imprezy okol_Os Stanowo.pdf
 • Szacowany koszt: 4855 zł.
 • Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw. Wyposażenie boiska do koszykówki w piłkochwyty - Stanowo
 • Rodzaj zgłaszanego zadania: Infrastrukturalne
 • Miejse zadania: Osiedle wiejskie Stanowo
 • Kopia wniosku: 4_Plac zabaw_Os Stanowo.pdf
 • Szacowany koszt: 15000 zł.
 • Nazwa zadania: Dzierzgoń 2028 – Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym
 • Rodzaj zgłaszanego zadania: Infrastrukturalne
 • Miejse zadania: Miasto Dzierzgoń – ul. Elbląska
 • Kopia wniosku: 5_Iluminacja muru_Elbląska.pdf
 • Szacowany koszt: 98000 zł.
 • Nazwa zadania: Wykonanie chodnika, doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie infrastruktury przyległej do świetlicy wiejskiej w Jeziornie
 • Rodzaj zgłaszanego zadania: Infrastrukturalne
 • Miejse zadania: Osiedle wiejskie Jeziorno
 • Kopia wniosku: 6_Chodnik_Os Jeziorno.pdf
 • Szacowany koszt: 16018 zł.
 • Nazwa zadania: Strefa relaksu przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu
 • Rodzaj zgłaszanego zadania: Infrastrukturalne
 • Miejse zadania: Miasto Dzierzgoń – ul. Krzywa
 • Kopia wniosku: 7_Strefa relaksu_Krzywa.pdf
 • Szacowany koszt: 46500 zł.
 • Nazwa zadania: Remont chodnika na Os. Krasickiego wzdłuż bloku nr 3 i 4
 • Rodzaj zgłaszanego zadania: Infrastrukturalne
 • Miejse zadania: Miasto Dzierzgoń – Osiedle Krasickiego
 • Kopia wniosku: 8_Chodnik_Krasickiego.pdf
 • Szacowany koszt: 64000 zł.
 • Nazwa zadania: Szkoła rodzenia - Dzierzgoń
 • Rodzaj zgłaszanego zadania: Społeczne
 • Miejse zadania: Gmina Dzierzgoń
 • Kopia wniosku: 9_Szkoła rodzenia_Dzierzgoń.pdf
 • Szacowany koszt: 15700 zł.
 • Nazwa zadania: Dokończenie chodników i dokończenie położenia asfaltu na Os. Westerplatte w Dzierzgoniu w roku 2020
 • Rodzaj zgłaszanego zadania: Infrastrukturalne
 • Miejse zadania: Miasto Dzierzgoń – Osiedle Westerplatte
 • Kopia wniosku: 1_Chodniki_Westerplatte.pdf
 • Szacowany koszt: 60000 zł.
 • Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy Osiedle Jasna
 • Rodzaj zgłaszanego zadania: Infrastrukturalne
 • Miejse zadania: Osiedle wiejskie Jasna
 • Kopia wniosku: 2_Świetlica_Os Jasna.pdf
 • Szacowany koszt: 10110 zł.
 • Nazwa zadania: Organizacja imprez okolicznościowych - Stanowo
 • Rodzaj zgłaszanego zadania: Społeczne
 • Miejse zadania: Osiedle wiejskie Stanowo
 • Kopia wniosku: 3_Imprezy okol_Os Stanowo.pdf
 • Szacowany koszt: 4855 zł.
 • Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw. Wyposażenie boiska do koszykówki w piłkochwyty - Stanowo
 • Rodzaj zgłaszanego zadania: Infrastrukturalne
 • Miejse zadania: Osiedle wiejskie Stanowo
 • Kopia wniosku: 4_Plac zabaw_Os Stanowo.pdf
 • Szacowany koszt: 15000 zł.
 • Nazwa zadania: Dzierzgoń 2028 – Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym
 • Rodzaj zgłaszanego zadania: Infrastrukturalne
 • Miejse zadania: Miasto Dzierzgoń – ul. Elbląska
 • Kopia wniosku: 5_Iluminacja muru_Elbląska.pdf
 • Szacowany koszt: 98000 zł.
 • Nazwa zadania: Wykonanie chodnika, doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie infrastruktury przyległej do świetlicy wiejskiej w Jeziornie
 • Rodzaj zgłaszanego zadania: Infrastrukturalne
 • Miejse zadania: Osiedle wiejskie Jeziorno
 • Kopia wniosku: 6_Chodnik_Os Jeziorno.pdf
 • Szacowany koszt: 16018 zł.
 • Nazwa zadania: Strefa relaksu przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu
 • Rodzaj zgłaszanego zadania: Infrastrukturalne
 • Miejse zadania: Miasto Dzierzgoń – ul. Krzywa
 • Kopia wniosku: 7_Strefa relaksu_Krzywa.pdf
 • Szacowany koszt: 46500 zł.
 • Nazwa zadania: Remont chodnika na Os. Krasickiego wzdłuż bloku nr 3 i 4
 • Rodzaj zgłaszanego zadania: Infrastrukturalne
 • Miejse zadania: Miasto Dzierzgoń – Osiedle Krasickiego
 • Kopia wniosku: 8_Chodnik_Krasickiego.pdf
 • Szacowany koszt: 64000 zł.
 • Nazwa zadania: Szkoła rodzenia - Dzierzgoń
 • Rodzaj zgłaszanego zadania: Społeczne
 • Miejse zadania: Gmina Dzierzgoń
 • Kopia wniosku: 9_Szkoła rodzenia_Dzierzgoń.pdf
 • Szacowany koszt: 15700 zł.
Skip to content