HARMONOGRAM

publikacja uchwały nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Dzierzgońskiego Budżetu

Obywatelskiego na stronie internetowej www.bip.dzierzgon.pl w zakładce budżet obywatelski – do 21 października 2019;

  1. publikacja informacji o wysokości środków w poszczególnych grupach, zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2020 z przeznaczeniem na budżet obywatelski, na stronie internetowej, o której mowa w § 1 pkt 1 uchwały- do 15 listopada 2019 r;
  2. składanie propozycji zadań do dzierzgońskiego budżetu obywatelskiego na rok 2020- od 1 grudnia 2019 r. do 31grudnia 2019 r.;
  3. analiza formularzy zgłoszeniowych – od 2 stycznia 2020 r. do 10 lutego 2020 r.
  4. publikacja zgłoszonych zadań na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego- od 12 lutego 2020 r. do 20 lutego 2020 r.;
  5. rozpatrzenie odwołań – od 21 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r.;
  6. głosowanie mieszkańców – od 10 marca do 26 marca 2020 r.
  7. przekazanie przez Zespół Koordynujący wyników głosowania Burmistrz Dzierzgonia – do 6 kwietnia 2020 r.;
  8. ujęcie zadań w budżecie gminy na 2020 r.- do 30 kwietnia 2020 r
Skip to content