08-03-2016
Wrażliwość gimnazjalistów

Wyróżnienie w 13. Wojewódzkim Konkursie Dziennikarskim „Dziennikarstwo obywatelskie”.

1 marca 2016 roku odbyło się posiedzenie jury 13. Wojewódzkiego Konkursu Dziennikarskiego „Dziennikarstwo obywatelskie”. Na konkurs nadesłano 56 prac z województwa pomorskiego w tym 2 prace gimnazjalistek z Dzierzgonia. Jury w kategorii artykuł postanowiło nagrodzić dwie prace:
GIMNAZJUM, kategoria ARTYKUŁ:
1 nagroda  Natalia Kubik - godło Natik 197, II Podstawowo - Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO w Gdańsku, za tekst Ludzie, którzy mieszkają w pracy wyróżnienie  Magdalena Kraśniewska - godło Melody,
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu, za tekst: „Czy już wiesz? Pasjonatka”.
Prace konkursowe musiały dotyczyć aktualnej problematyki społecznej, politycznej, kulturalnej; miały być związane z bliskim otoczeniem uczestników konkursu oraz będące efektem osobistego kontaktu z rozmówcą i bazujące na własnych doświadczeniach , refleksjach młodzieży oraz poparte faktami.
Artykuł Magdy opowiada o tworzeniu chóru na terenie Dzierzgonia przez p. B. Belcarz  i koncercie w dzierzgońskim Sanktuarium. Artykuł drugiej uczestniczki, Darii Brodzińskiej dotyczy akcji profilaktycznej prowadzonej przez młodzież gimnazjum w towarzystwie  policji na drodze przed szkołą „Stop, wariatom drogowym”.
Dziękuję uczestniczkom za zaangażowanie i wrażliwość społeczną. Wbrew wielu opiniom- młodym ludziom nie jest wszystko jedno.
Gratulacje dla Magdy Kraśniewskiej za wyróżnienie.

Opiekun:  
Agnieszka Karabin