08-04-2009
Spotkanie z posłem

W dniu 7 kwietnia w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrza Dzierzgonia- Kazimierza Szewczuna z posłem na Sejm RP Janem Kulasem, któremu towarzyszył Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz oraz dyrektor delegatury kuratorium w Tczewie Stanisław Sumowski. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni wójtowie z sąsiednich gmin- Kazimierz Kulecki z Mikołajek Pomorskich, Ludwik Butkiewicz ze Starego Dzierzgonia, Wiesław Kazimierski ze Starego Targu. Samorządowcy podzieli się z gośćmi swoimi obawami i wątpliwościami związanymi z obniżeniem wieku szkolnego. Niepokój budzi brak środków finansowych w budżecie państwa, a tym samym w budżetach gmin, na przygotowanie szkół do przyjęcia sześciolatków. Uwagi władz samorządowych zostały skrzętnie zanotowane przez przez posła Kulasa i zostaną przekazane na szczebel wyższy.
Po wizycie w urzędzie goście udali do Zespołu Szkół im. K.C. Norwida gdzie spotkali się z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej. Radne przedstawiły strukturę MRM, najważniejsze osiągnięcia i plany na przyszłość. Szczególne zainteresowanie wzbudziła działalność dotycząca szerzenia idei samorządności wśród młodzieży: Turniej Samorządowy, prawybory, ankiety, udział w sesjach Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego. Pan poseł opowiadał o pracach parlamentu i swoich tczewskich doświadczeniach z pracy z młodzieżą. Na koniec wystosował zaproszenie do udziału w obradach Sejmu RP oraz wręczył książkę o Grzegorzu Ciechowskim – liderze Republiki, Obywatelu GC, który pochodził z Tczewa. Dziewczęta zrewanżowały się pocztówkami z konkursu katarzynkowego i materiałami informacyjnymi o MRM