15-05-2015
Kolejne wiaty przystankowe w gminie

Obietnicom staje się zadość. Burmistrz Dzierzgonia na wniosek i prośbę mieszkańców niektórych miejscowości, wyłoniła w drodze zapytania ofertowego wykonawcę czterech nowych przystanków autobusowych, które zostaną zamontowane do 15 maja bieżącego roku. Nowe wiaty znajdą swoje miejsce w następujących miejscowościach: Poliksy, Pachoły, Jasna i Minięta. Ogólny koszt wykonania wspomnianych przystanków to kwota 15.500 zł. Planowany jest również remont niektórych przystanków zniszczonych niekoniecznie przez upływający czas. Apel do społeczeństwa: dbajmy o nasze wspólne dobro i zwracajmy uwagę tym co niszczą mienie, za które płacimy my wszyscy, czyli podatnicy.

P. Klein