05-03-2015
REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-INTEGRACYJNEGO W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻUŁAWCE SZTUMSKIEJ

Od 4 do 6 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej realizowany był program profilaktyczno-integracyjny dotyczący przeciwdziałania alkoholizmowi. Miał on charakter otwarty, dzięki czemu każdy mógł w nim uczestniczyć. Największym zainteresowaniem cieszył się wśród dzieci i młodzieży. Wśród atrakcji zapewnionych przez organizatorów znalazły się wspólne gry i zabawy, w tym o treściach profilaktycznych, jak również konkursy: muzyczne, taneczne, plastyczne i sportowe. Podczas zajęć uczestnicy skorzystali z poczęstunku przygotowanego własnymi siłami.

Spotkania stały się świetnym sposobem na spędzanie czasu wolnego, integrację dzieci i młodzieży, pochodzącej z różnych środowisk, poznawanie zasad dobrej komunikacji oraz rozwijanie wiary we własne możliwości.

Na zakończenie programu zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Organizacja niniejszego przedsięwzięcia możliwa była dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierzgoniu oraz pracy własnej mieszkańców.

Organizatorzy:

Sołtys sołectwa Żuławka Sztumska

Stowarzyszenie „Forum Żuławskich Dziewczyn”

Mieszkańcy Żuławki Sztumskiej