04-03-2015
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Dzierzgoniu

 

Honorowa warta przy Kamieniu
Pamięci. Foto: Marek Kurkiewicz

Uroczystym nabożeństwem w Kościele Parafialnym w Dzierzgoniu rozpoczęły się obchody święta pamięci tych spośród Polskich Bojowników o Wolność, którzy przez władzę komunistyczną zostali zamordowani i skazani na zapomnienie za swoja nieugiętą postawę.
Uroczystość zorganizowana przez Młodzieżową Radę Miasta i przy udziale Władz Dzierzgonia, zgromadziła przy Kamieniu Pamięci "Tych Co Polegli za Wolną
Polskę" tak dzieci, młodzież jak i wielu dorosłych mieszkańców miasta.

MK