23-02-2015
Remont drogi 515. Konsultacje

W środę- 18.02.2015r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu odbyły się konsultacje społeczne w związku z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy województwa. Na terenie naszej Gminy zakres przedsięwzięcia sięga granic administracyjnych z gminą Stary Targ (Ramoty- Poliksy) oraz gminą Stary Dzierzgoń (Stare Miasto- Dzierzgoń). W trakcie spotkania przedłożona została koncepcja dokumentacji projektowej autorstwa Europrojekt Gdańsk S.A., z którą szczegółowo można zapoznać się w Urzędzie- pokój nr 22. Termin realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z deklaracją przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, przewiduje się w pierwszym kwartale 2017 r. i ma trwać około 2 lat.
Wszelkie zastrzeżenia, uwagi oraz wnioski co do zaproponowanych rozwiązań projektowych należy składać w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu do piątku - 27.02.2015r.
Osoba prowadząca sprawę : Ewa Kwiatkowska pokój nr 22, tel. 0-55 -276-25-01 wew,.30.