23-02-2015
Polonistyczne sukcesy

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego, który składa się z trzech stopni - szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Celem zmagań jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych uczniów, pogłębianie wiedzy z zakresu języka polskiego, inspirowanie uczniów do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, a także promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół.
Po eliminacjach szkolnych do rejonowego etapu konkursu, który odbył się 14 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Kwidzynie, zakwalifikowało się troje uczniów: Anna Krauze, Aleksandra Leonarczyk i Tomasz Grochulski. W etapie rejonowym wzięło udział 69 uczestników z powiatu malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego. Mimo dużej konkurencji jeden z naszych uczniów - Tomasz Grochulski zakwalifikował się do wojewódzkiego etapu konkursu, który odbędzie się 25 lutego 2015 r. w Wejherowie. Tam spotka się 85 uczniów z całego województwa pomorskiego, by sprawdzić swą wiedzę polonistyczną. Tytuł laureata otrzyma uczeń, który uzyska co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia w trakcie eliminacji wojewódzkich. Natomiast tytuł finalisty otrzymuje uczeń, który uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich. Finalista konkursu otrzymuje celującą ocenę roczna z przedmiotu objętego konkursem, jest zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu kończącego szkołę podstawową oraz może być przyjęty do wybranego gimnazjum niezależnie od ustalonych przez szkołę kryteriów.
Sukces ucznia Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu sprawił, że nasza szkoła po raz kolejny zaistniała na terenie województwa pomorskiego. Jesteśmy dumni z osiągnięć Tomka i życzymy mu dalszych osiągnięć.