23-02-2015
Ogólnopolski MEDITEST

15 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu odbył się ogólnopolski konkurs wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony -MEDITEST. Wzięło w nim udział 21 uczniów, których przygotowała Regina Pozorska - nauczyciel przyrody. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia, pogłębianie znajomości budowy ludzkiego organizmu oraz szerzenie wiedzy dotyczącej postępowania w nagłych wypadkach. Uczniowie rozwiązując test składający się z 30 zadań, musieli wykazać się bardzo obszerną wiedzą, znacznie wykraczającą poza program nauczania. Pojawiły się w nim pytania dotyczące konkretnych chorób, badań medycznych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Mimo dużej skali trudności i surowych zasad oceniania uczniowie z naszej szkoły poradzili sobie wyśmienicie. Po otrzymaniu wyników w lutym 2015 roku okazało się, że uczeń klasy V c - Tomasz Grochulski rozwiązał test bezbłędnie i zdobył I miejsce w kraju. Ponadto laureatami konkursu zostali uczniowie:
Faustyna Przybysz - II miejsce,
Jakub Sikora - IV miejsce,
Mikołaj Więckowski - V miejsce.
Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy laureatów i nagrody książkowe. Świetne wyniki uczestników konkursu w skali Polski świadczą o ich wysokim poziomie wiedzy z zakresu medycyny, która niewątpliwie przyda się nie tylko na lekcjach, ale i w życiu codziennym.