09-02-2015
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

BURMISTRZ DZIERZGONIA

ORAZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU

Zapraszają na konsultacje Dokumentacji Projektowej dla zadania:

"ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 515
OD GRANICY M. MALBORK

DO GRANICY WOJEWÓDZTWA"

1. PRZEDMIOT KONSULTACJI

Prezentacja rozwiązań projektowych dotyczących w/w zadania na odcinku gminy Dzierzgoń. Projekt obejmuje wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 515 o łącznej długości ok. 30,6km. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania opinii i uwag w trakcie spotkania z zespołem projektowym.

2. TERMIN I MIEJSCE KONSULTACJI

Środa 18 lutego 2015 roku, godz. 13:00, Urząd Miejski - sala narad nr 8, Plac Wolności 1, Dzierzgoń