22-12-2014
Podziękowania

Bardzo dziękuję księdzu Józefowi Samuelowi Bommersbach, proboszczowi parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu, przedstawicielom samorządów lokalnych -Markowi Turlejowi Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń, Jolancie Szewczun Przewodniczącej Rady Powiatu Sztumskiego, byłemu Burmistrzowi Dzierzgonia Kazimierzowi Szewczunowi, przedsiębiorcom, radnym Rady Miejskiej, mieszkańcom gminy Dzierzgoń za udział w uroczystości odsłonięcia posągu Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Państwa obecność podniosła rangę tego wydarzenia, tak ważnego w życiu naszej gminy. Dziękuję pocztom sztandarowym, młodzieży, funkcjonariuszom policji, wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację spotkania. Szczególne słowa podziękowania kieruję do autora posagu patronki naszej gminy, Pana Zbigniewa Chrostka, którego dzieło możemy podziwiać w centrum Dzierzgonia.

Z wyrazami wdzięczności,
Burmistrz Dzierzgonia
Elżbieta Domańska

POMNIK JEDNOŚCI – ODBUDOWA FIGURY ŚW. KATRZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA PLACU WOLNOŚCI W DZIERZGONIU - pobierz