27-10-2014
Wzgórze Zamkowe z nagrodą urbanistów!

Dzierzgońskie Wzgórze Zamkowe zostało wyróżnione Nagrodą Honorową Towarzystwa Urbanistów Polskich. Nagrodę przyznano w kategorii Rewitalizowana Przestrzeń Publiczna w Zieleni. Dyplom z rąk prezydenta Bronisława Komorowkiego, który patronował konkursowi, odebrał burmistrz Dzierzgonia, Kazimierz Szewczun.

- Ta nagroda jest dla nas ogromnym wyróżnieniem – mówi K. Szewczun. – Park, poprzez stylizowane kompozycje roślinne oraz wprowadzenie obiektów małej architektury wraz z ceglanym amfiteatrem zyskał dawny tajemniczy charakter. Wykorzystując przestrzeń publiczną, stworzyliśmy miejsce rekreacji i wypoczynku dla turystów i mieszkańców Dzierzgonia. Organizujemy tu imprezy plenerowe, a mieszkańcy chętnie spędzają tu wolny czas na świeżym powietrzu.

Nagrodę przyznano za interesujący program użytkowy, eksponujący elementy dziedzictwa kulturowego parku otaczającego pozostałości zabudowy zamku krzyżackiego. W jego efekcie uzyskano wysokie walory estetyczne zrealizowanej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej.

Nagrodzony projekt jest dopiero częściowo zrealizowany. Całościowa koncepcja zakłada jeszcze przygotowanie budynku informacji turystycznej, budowę restaurację i punktu widokowego, Zagospodarowana mają zostać okolice wieży i kościoła. Ma również powstać sala edukacyjna.

Podczas wręczenia nagród w Pałacu Prezydenckim, Bronisław Komorowski powiedział, że trzeba chronić krajobraz i powstrzymywać procesy, za które kiedyś może przyjść nam "srogo zapłacić".

- Bardzo liczę, że parlament polski przyjmie ustawę prezydencką dotycząca ochrony krajobrazu – dodał B. Komorowski.- Dzisiaj trzeba chronić, a im więcej ochronimy, tym mniej będziemy musieli ratować w przyszłości i poprawiać, mniej pieniędzy wydawać.

Prezydencki projekt tzw. ustawy krajobrazowej trafił do Sejmu latem 2013 r. Nakłada on m.in. obowiązek sporządzania przez samorząd wojewódzki audytu krajobrazowego; mają być w nim zdefiniowane obszary krajobrazów priorytetowych. Dla tych obszarów sejmik województwa ma mieć możliwość ustalania norm prawnych dotyczących wysokości, kształtu budynków i ewentualnie stosowania materiałów miejscowych lub tradycyjnej architektury.