13-06-2014
Konkurs na najlepszą zaprawę „ogórka kiszonego” rozstrzygnięty!

W lutym tego roku został ogłoszony konkurs mający na celu promocje produktów lokalnych wytwarzanych metodami tradycyjnymi. Dzięki niemu chcemy zachęcić naszych mieszkańców do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Mamy na uwadze również wzbudzenie większego zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów naszą rodzimą zdrową żywnością i jej przetworami. W tym roku oceniane były przepisy na zaprawę ogórka kiszonego. Konkurs został rozstrzygnięty 9 maja 2014 roku podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich, który odbył się przy budynku nowo wyremontowanego Nadwiślańskiego Centrum Biznesu - siedziby Regionalnego Towarzystwa w Dzierzgoniu.
Autorką najlepszych kiszonych ogórków została pani Jolanta Ochnik z Nowin, której serdecznie gratulujemy!
W dniu 21 czerwca 2014 roku o godzinie 17 podczas III Zlotu Stowarzyszeń, który odbędzie się w Bruku, zostanie wręczona Zwycięzcy nagroda.

P.B.
Źródło; www.budujeurzadzam.pl