30-04-2013
Sprzątanie Świata w Dzierzgoniu

 

Dzieci z uwagą słuchały wypowiedzi
Wojciecha Budzińskiego na temat ochrony
środowiska.
Foto: Archiwum DOK 

W dniu 22.04.2013 r. w związku z obchodami Dnia Ziemi na terenie Dzierzgonia odbyła się akcja Sprzątanie Świata. Została ona zorganizowana przez Dzierzgoński Ośrodek Kultury, Szkołę Podstawową w Dzierzgoniu oraz Urząd Miejski w Dzierzgoniu, który koordynował całość przedsięwzięcia.

W akcji wzięło udział około 80 osób, w tym trzy klasy szkoły podstawowej i dzieci uczestniczące w zajęciach plastycznych Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza poprowadzona została w kierunku wsi Pachoły, a druga w kierunku Prakwic. Wyjście w teren trwało od godziny 9:00 do 12:00. Poza zbieraniem śmieci, dzieci poszukiwały i odkrywały gatunki roślin i zwierząt, których nazwy następnie odszukiwały w atlasach naukowych.
Za dobrze opisane gatunki i udział w ich poszukiwaniu otrzymały drobne upominki.
Po powrocie do Dzierzgonia, wszyscy uczestnicy zgromadzili się na Wzgórzu Zamkowym, gdzie czekało na nich ognisko i poczęstunek.
Druga akcja związana z obchodami „Dnia Ziemi" to konkurs na „Drzewo Roku". Rozstrzygnięcie konkursu wraz z rozdaniem nagród nastąpi podczas obchodów Dnia Dziecka, w dniu 1 czerwca na Wzgórzu Zamkowym.
Zakup nagród i poczęstunku był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Gminy Dzierzgoń.

W.B.