16-12-2009
Konferencja pod nazwą "Poznajmy Europę"

W dniu 15 grudnia, w sali narad Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu odbyła się konferencja zorganizowana przez władze samorządowe Dzierzgonia z inicjatywy Koła Naukowego Europeistyki Sopockiej Szkoły Wyższej. Konferencja odbyła się w ramach zaplanowanego przez studentów cyklu spotkań pod nazwą "Poznajmy Europę". Studenci mieli okazję zapoznać się z ogólną charakterystyką gminy oraz działaniami podejmowanymi przez nasz samorząd w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego na realizację zadań własnych.
Burmistrz Dzierzgonia, Kazimierz Szewczun przedstawił projekty zrealizowane przez gminę Dzierzgoń w latach 2007 -2009 oraz zamierzenia na przyszłość.W konferencji uczestniczyli rónież uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu. Mieli oni okazję zapoznać się z działalnością Koła Naukowego i przedstawić inicjatywy podejmowane przez Młodzieżową Radę Miejską Gminy Dzierzgoń.