24-08-2017
„Bezpieczna +” został objęty wsparciem finansowym!

Szanowni Państwo.
Niezmiernie miło jest nam poinformować, że złożony wniosek Gminy Dzierzgoń w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna +” został objęty wsparciem finansowym!

Założenia programu to m.inn.:
-Festyn inauguracyjny otwarcie nowego roku szkolnego pn. „Dzień Integracji”, w którym udział wezmą uczniowie z rodzicami z dwóch budynków SP Dzierzgoń.
- Inicjacja działań przez Samorządy Uczniowskie okolicznych szkół, które mają działać m.inn. na rzecz lokalnej społeczności, a także rozwijać społeczną działalność samych uczniów.
- Cykl regularnych spotkań panelu dyskusyjnego, w skład którego wchodzić będą Samorządy Uczniowskie, Wolontariaty, oraz inne podmioty chcące działać lokalnie.
- Utworzenie wolontariatu Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, korzystając z tradycji istniejących do tej pory wolontariatów gimnazjalnych, oraz poszerzenie możliwości członkowstwa o klasy 4-6. W tym także zapewnienie jednolitego „umundurowania” wolontariuszy.
- Wprowadzenie nowatorskiej metody terapii uczniów borykających się z trudnościami w uczeniu się. Terapia Warnkego ma oprócz oczywistych efektów w postaci poprawy wyników w nauce, przynosić pożądane rezultaty takie jak poprawa samooceny uczniów, co spowoduje niższy procent dzieci wykluczonych przez rówieśników, a w konsekwencji do obniżenia poziomu stresu i frustracji wynikających z powyższych założeń.

Projekt pod nazwą „Bezpieczna i Otwarta Nowa Szkoła” szacowany jest na ok. 31.642,85 zł w tym kwota dofinansowania aż 25.242,85 zł.