13-06-2017
kolejny projekt pozytywnie rozstrzygnięty!

Pragniemy poinformować, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, w ramach którego Gmina Dzierzgoń/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu pozyskała dofinansowanie w kwocie 23.580 zł na zatrudnienie Asystentów Rodziny.