06-06-2017
Uwaga Objazd

Uwaga kierowcy!

Po raz kolejny przedstawiamy Państwu informację o trwających pracach archeologicznych oraz zamierzonym remoncie Drogi Wojewódzkiej nr 515. Od wczoraj na terenie miasta Dzierzgoń obowiązuje objazd dla pojazdów do 3,5 tony prowadzący przez ulicę Przemysłową, Limanowskiego oraz Jagiełły.

Objazd w mieście poprowadzony jest drogami powiatowymi, stąd też wnioski o zezwolenia na przejazd ww. ulicami dla pojazdów powyżej 3,5 t, należy składać do właściciela drogi — Starosty Powiatu Sztumskiego.

Objazd dla pojazdów powyżej 3,5 tony zorganizowany jest przez Tywęzy, Balewo, Mikołajki Pomorskie, Górki, Stary Targ, Tropy Sztumskie, Dzierzgoń. 
Za powstałe utrudnienia przepraszamy w imieniu właścicieli dróg wojewódzkich i powiatowych.