17-05-2017
Prace wykopaliskowe na DW 515

Informujemy Państwa że, na podstawie informacji, jakie uzyskaliśmy od Regionalnego Zarządu Dróg Wojewódzkich, 19 maja ma nastąpić podpisanie umowy Pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku a firmą, która będzie przeprowadzać prace wykopaliskowe na DW 515 w centrum naszego miasta. Do końca maja także ma zostać oznakowany i odebrany objazd z terenu miasta (przez ul. Przemysłową dla pojazdów poniżej 3,5 tony) oraz objazd dla pojazdów pow. 3,5 tony (objazd przez Mikołajki Pomorskie). Ostateczny termin, do kiedy firma wykopaliskowa powinna wejść z pracami, zaplanowany jest na 06 czerwca br. Taka informacja bardzo nas cieszy i miejmy nadzieje, że terminy te nie ulegną zmianie.