11-05-2017
Obiekt Lekkoatletyczny

W związku z zapytaniami naszych mieszkańców informujemy że, zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni prostej 4-torowej, rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu” (wraz z wyposażeniem lekkoatletycznym, oświetleniem i monitoringiem oraz niezbędną infrastrukturą) zostało zakończone późną jesienią, w terminie 29.11.2016 r. Termin ten wynikał z narzuconych procedur i wymagań Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Mimo wykonania odwodnienia liniowego obiektu (montaż rur drenarskich podłączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej fi 200) oraz wykonanego odpływu z koła rzutni do pchnięcia kulą, panujące po zakończeniu inwestycji warunki atmosferyczne spowodowały zaleganie nadmiernych wód opadowych na części obiektu, oraz rzutni. W związku z powyższym wykonawca został zobowiązany do sprawdzenia stanu ww. elementów drenarskich oraz pilnego wyeliminowania problemu stojącej wody opadowej poprzez ułatwienie odprowadzenia jej do gruntu.

Stan obiektu jest na bieżąco monitorowany ze względu na rozpoczęty wraz z zakończeniem inwestycji 36-miesięczny okres gwarancyjny.
W terminie do 20 maja br. odbędzie się I przegląd gwarancyjny „Orlika lekkoatletycznego” i zostaną usunięte stwierdzone wszystkie ewentualne niedociągnięcia czy usterki.

Po wykonanym przeglądzie zapraszamy Państwa do korzystania z całego kompleksu Orlik.