07-02-2017
Ptasia Grypa!

Czterdzieste trzecie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 15270 sztuk drobiu (indyki), położonym w gminie Gietrzwałd (powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 4 lutego 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.
Przypominamy, iż nadal obowiązuje zakaz wypuszczania drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich. Poniżej grafika przedstawiająca zasady stosowania bioasekuracji w gospodarstwach. 
Za niestosowanie się do wprowadzonych procedur grożą kary administracyjne.