12-01-2017
Nowy Sołtys w Miniętach

Wczoraj na świetlicy wiejskiej w Miniętach odbyły się wybory nowego Sołtysa Miniąt oraz pożegnanie dotychczasowego.

Pan Andrzej Dubicki swoją służbę pełnił przez 22 lata. Wielokrotnie swoją postawą przysłużył się mieszkańcom wsi i okolic, za co został wyróżniony przez Panią Burmistrz Elżbietę Domańską dyplomem podziękowania za wieloletnie sprawowane funkcji sołtysa.

„W związku z zakończeniem pełnienia przez Pana funkcji Sołtysa Sołectwa Minięta składam na Pana ręce serdeczne podziękowanie za wieloletnią współpracę. Niezmiernie się cieszę, że miałam osobiście okazję z Panem pracować. Pańskie zaangażowanie i trud owocował wieloma sukcesami, był także nagradzany rzeczą najcenniejszą i najtrudniejszą do pozyskania, mianowicie zaufaniem współmieszkańców.
Dobre imię, którym się Pan cieszy powodowało, że funkcję Sołtysa sprawował Pan przez wiele lat”.

Po uroczystych podziękowaniach w obecności Burmistrza Dzierzgonia, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego wybrano na nowego sołtysa Pana Mariusza Wiśniewskiego.

Obu Panom życzymy wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym!