11-01-2017
Stanowisko Burmistrza Dzierzgonia w sprawie niewłaściwego utrzymani dróg powiatowych przez Starostwo w Sztumie.

Pomimo wielokrotnych wcześniejszych próśb wystosowanych przez Panią Burmistrz do Starostwa Powiatowego w Sztumie nie udało się zapobiec tragedii na drodze powiatowej.

"Jako Burmistrz Dzierzgonia w imieniu swoich mieszkańców wielokrotnie zwracałam się z prośbą o właściwe utrzymanie dróg powiatowych, szczególnie w okresie zimowym. Niestety wszystkie moje prośby i apele pozostały bez żadnej reakcji, nad czym bardzo ubolewam. W dniu wczorajszym na drodze powiatowej Sztum — Kalwa w miejscowości Pietrzwałd miał miejsce tragiczny wypadek drogowy, w którym śmierć poniosła mieszkanka Dzierzgonia. Mieszkańcy Dzierzgonia czują się zagrożeni katastrofalnym stanem dróg powiatowych w obecnym okresie zimowym, który odbiega od ogólnie przyjętych standardów i naraża naszych mieszkańców oraz innych użytkowników dróg powiatowych na utratę zdrowia i życia. Gmina Dzierzgoń charakteryzuje się specyficznym ukształtowaniem terenu. Bardzo duże różnice wysokości oraz krętość dróg wymagają szczególnego traktowania w celu stworzenia bezpiecznych warunków komunikacji. Żądam podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zagwarantowanie na drogach powiatowych należytego stanu nawierzchni, zapewniającego pełne bezpieczeństwo ich użytkownikom oraz wyjaśnienie powodów zaistniałej tragedii."