28-11-2016
Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie dróg w Gminie Dzierzgoń

W związku z opadami śniegu oraz przymrozkami i oblodzeniami przedstawiamy Państwu numery kontaktowe podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie jezdni w należytym stanie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z Rejonem Dróg Wojewódzkich w Sztumie odpowiedzialny jest za utrzymanie i administrowanie:
- Droga wojewódzka 515 Malbork – Susz (ulica Elbląska, Plac Wolności, Odrodzenia, Zawadzkiego), 
- droga wojewódzka 527 Dzierzgoń – Pasłęk (ulica 3-go Maja).

Starostwo Powiatowe w Sztumie odpowiedzialne jest za utrzymanie zimowe następujących dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie miasta i gminy Dzierzgoń:
- 2936G Dzierzgoń-Żuławka Sztumska
- 3122G Dzierzgoń - Prakwice
- 3114G Dzierzgoń – Tywęzy-Mikołajki Pom
- 3123G Żuławka Szt. - Stalewo
- 3124G Złotnica - Jasna - Budzisz
- 3125G Jasna - Bągart - Nowiec
- 3126G Bągart - Święty Gaj
- 3100G Dzierzgoń – Morany
- 3111G Tywęzy - Olszówka
- 3112G Tywęzy - Stara Wieś do drogi 3114G

Ulice powiatowe na terenie miasta Dzierzgonia:
- 3135 G Dojazd do stacji PKP 
- 3138 G Betoniarzy 
- 3148 G Pogodna 
- 3151 G Limanowskiego 
- 3151 G Przemysłowa 
- 3153 G 1-go Maja 
- 3155 G Przytulna 
- 3156 G Porzeczkowa 
- 3157 G Ogrodowa 
- 3158 G Żeromskiego 
- 3159 G Reja
- 3160 G Traugutta
- 3161 G Okrze
- 3162 G Mickiewicza
- 3163 G Linki
- 3164 G Kochanowskiego
- 3165 G Plac Kościuszki
- 3100 G Słowackiego
- 3114 G Słoneczna
- 3122 G Wojska Polskiego

Za wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Dzierzgoń odpowiada firma Usługi Transportowe „Daria” Krzysztof Czałpiński. Sprzęt kierowany będzie w miarę potrzeb oraz ze zgłoszeń telefonicznych na następujące trasy:
Minięta - Stara Wieś
Litewki - Kuksy - Morany
Poliksy - kolonia Poliksy
Ankamaty- Ankamaty
Jasna - kolonia -Jasna - Chartowo - Lisi Las
Jasna - stacja pomp
Żuławka Sztumska - Kolonia Żuławka Szt.
Bągart - kolonia Bągart - stacja pomp Bągart II
Chojty – Budzisz

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest odpowiedzialny za utrzymanie zimowe ciągów pieszych, ulic, placów, parkingów, chodników gminnych na terenie miasta Dzierzgonia.

W pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi gminne, którymi odbywają się przewozy szkolne.

Telefony Kontaktowe
Urząd Miejski w Dzierzgoniu 55 276 25-01 
Starostwo Powiatowe w Sztumie 55 267 74-52
Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie 55 277 24-83
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 55 276 25-62
Usługi Transportowe „Daria” Krzysztof Czałpiński 55 276 12-60

UWAGA KIEROWCY!
Niewskazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego sprzętu odśnieżającego i przeciw gołoledziowego oraz niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości.