24-11-2016
„Jesień w polu i zagrodzie — Bezpieczna praca i zabawa dzieci na wsi”

W Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu zakończyła się właśnie gala wręczenia nagród uczestnikom konkursu plastycznego „Jesień w polu i zagrodzie — Bezpieczna praca i zabawa dzieci na wsi”. Konkurs miał na celu upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, a także zapobieganie częstym wypadkom wśród dzieci i młodzieży na wsi poprzez zwrócenie uwagi na przestrzeganie przepisów i zasad BHP.

Laureaci klas I-III
1. Nadia Woźniak
2. Dorian Rogala
3. Arkadiusz Szreder

Laureaci klas IV-VI
1. Igor Dębniak
2. Igor Kwidziński
3. Zofia Wiśniewska, Dawid Kruszyński

Organizatorami konkursu byli:
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu
Urząd Miejski w Dzierzgoniu
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku, PT w Sztumie
Państwowa Inspekcja Pracy — Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
POLSKA „Dziennik Bałtycki” - Oddział Sztum.

LINK DO ZDJĘĆ