23-11-2016
Pomóżmy osobom bezdomnym

W związku z nadchodzącym okresem zimowym, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu przypomina, że osoby bezdomne, osoby potrzebujące noclegu z terenu miasta i gminy Dzierzgoń w związku z trudną sytuacją życiową, mieszkaniową mogą zgłaszać taką potrzebę bezpośrednio do naszego Ośrodka lub pod numer tel. 55 276 23 - 86 albo na Posterunek Policji w Dzierzgoniu, a także mogą się zgłosić do: 
1. schronisko dla Osób Bezdomnych w Malborku 
2. schronisko „AGAPE”:
- w Borowym Młynie gm. Ryjewo 
- w Szawałdzie gm. Malbork 
- w Sztumie 
- w Nowym Stawie.

Jednocześnie prosimy Wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Dzierzgoń o pomoc w udzieleniu niezbędnego wsparcia i pomocy osobom potrzebującym, a także zgłaszanie do tut. Ośrodka osoby samotne, niepełnosprawne bądź pozostającym bez dachu nad głową, które potrzebują pomocy. Wszystkim bezdomnym nieposiadającym schronienia Ośrodek zapewnia miejsca noclegowe, a osobom starszym czy niepełnosprawnym pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania.
Jednocześnie z góry dziękujemy za wszelkie zainteresowanie, wsparcie i pomoc niesioną osobom potrzebującym.

Tel. Policja - 997
Ogólnopolski nr alarmowy - 112
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 55 276 23 86