Biuletyn Informacji Publicznej
StartZadaj pytanieeKartkiStara strona Szukaj
Wiadomości z Polski   |   Wiadomości ze Świata   |   Rozkład PKP   |   Rozkład PKS   |   Rozkład LOT   |   Kursy walut   |   Giełda   |   Lotto   |   Pogoda   |   
WiadomościArchiwum wiadomościOgłoszenia i komunikatyZNANI DZIERZGONIANIEInformacje ogólnePlan miastaAtrakcje turystycznePlan gminyHistoria DzierzgoniaRowerowy Szlak Zamków PowiślaHerb DzierzgoniaBaza noclegowaSzlak Zamków GotyckichOcalić Narodową Spuściznę - Kapliczki PrzydrożneSzlaki rowerowe w okolicach DzierzgoniaGimnazjumZespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w BągarcieSzkoła Podstawowa w BrukuTęczowe Przedszkole w DzierzgoniuDzierzgoński Ośrodek KulturyZdjęciaWładze gminyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza DzierzgoniaReferat FinansowyReferat OrganizacyjnyReferat Techniczno-InwestycyjnyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia 2016Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony ŚrodowiskaUrząd Stanu Cywilnego/ stanowisko ds. działalności gospodarczejReferat Spraw Społecznych, Obywatelskich, Oświaty, Kultury i ZdrowiaTelefony kontaktoweDane teleadresoweSkład Rady MiejskiejOgłoszenia o sesjachOgłoszenia i sprawozdaniaTerminy dotyczące opłat i podatkówPoradnik klientaZamówienia publiczneEuropejski Fundusz SpołecznyProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Regionalny Program OperacyjnyNorweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru GospodarczegoRegionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - PSZOKRemont Pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania Infrastruktura Domów KulturyRemont zewnętrznej połaci dachu na Dzierzgońskim Ośrodku KulturyUtworzenie i wyposażenie placówki Senior + dofinansowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020, Edycja 2017"Wzmacniamy gminne przedszkola" - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości przedszkolnej w Gminie DzierzgońAzbestHarmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy DzierzgońUchwałyPodmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów z terenu Gminy DzierzgońDruki do pobraniaPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)Osiągnięte poziomy recyklinguMiejsca zagospodarowania odpadówAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymiRejestr Działalności RegulowanejI „ABC o azbeście”II „Azbestowe archiwum”Godziny otwarcia centrum sportowo rekreacyjnegoGodziny otwarcia boiska ORLIKPodstawowe InformacjePodmiotyAktualnościHistoria regionuKontakt

Wiadomości
Drukuj 
Data dodania: 15-07-2015
Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” Zaprasza na Warsztaty Strategiczne

Tytuł: Diagnoza i analiza stanu rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”.

Analiza problemów i identyfikacja kierunków i celów rozwoju obszaru – cz. 1


Warsztat I- 2 dni: 20 – 21 lipca 2015 r.

PROWADZĄCY: Ryszard Zarudzki

MIEJSCE SZKOLENIA: Sala Konferencyjna Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu ul. Wojska Polskiego 3


Cele warsztatów:

 1. Budowanie kompetencji społecznych i mobilizacja partnerów sektora publicznego, społecznego i gospodarczego na rzecz rozwoju lokalnego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”.

 2. Uspołecznienie i konsultacje opracowanej diagnozy porównawczej obszaru.

 3. Analiza i identyfikacja głównych atutów i szans rozwoju, problemów i zagrożeń dla obszaru partnerstwa.

 4. Analiza problemów i potrzeb mieszkańców, celów i przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszaru.

Warsztaty są kierowane do aktywnych przedstawicieli z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”, w szczególności do:

wójtów, burmistrzów, starostów, radnych, sołtysów, administracji organów administracji publicznej szczebla gminnego i powiatowego, państwowych lub samorządowych instytucji kultury, innych przedstawicieli z sektora publicznego zainteresowanych współpracą w ramach partnerstwa, przedstawicieli sektora społecznego, w szczególności członków i przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji społeczno-zawodowe rolników, aktywnych mieszkańców, przedstawicieli sektora gospodarczego, przedstawicieli podmiotów prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa społeczne i rolników.

 

Ramowy program zajęć (łącznie dla 16 h zajęć)

 

Lp.

Wyszczególnienie

 

Dzień – 1

I.

Diagnoza z elementami pogłębionej analizy stanu rozwoju obszaru należącego do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”, analiza środowiska wewnętrznego i otoczenia sąsiadujących gmin.

1.

Analiza porównawcza stanu rozwoju społecznego i gospodarczego gmin obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” (oraz otaczających gmin) w zakresie m.in.:

 • poziomu rozwoju kapitału społecznego, aktywność publicznej i społecznej mieszkańców, innowacyjność obszaru, demografii obszaru, analizy rynku pracy,

 • kondycji lokalnej gospodarki obszaru, zakładania działalności gospodarczej i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym w szczególności pozarolniczej,

 • oceny jakość życia mieszkańców na obszarze, stanu ochrony środowiska,

 • stanu i kondycja lokalnej kultury, ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, stanu zachowanie dziedzictwa lokalnego,

 • poziomu rozwoju turystyki, w szczelności bazy noclegowej i jej wyposażenie w obiekty sportowo-rekreacyjne,

 • poziomu i struktury dochodów i wydatków gmin na obszarze,

 • analizy głównych wyzwań rozwojowych w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej (drogi, kanalizacja, wodociągi, energetyka, w tym odnawialne źródła energii).

2.

Identyfikacja grup docelowych, oraz obszarów działalności podlegających różnego typu wykluczeniom (grup defaworyzowanych).

Określenie powodów wykluczenia i zaproponowanie sposobów przeciwdziałania dla negatywnych zjawisk.

 

 

Dzień - 2

II.

Analiza atutów i słabości, szans i zagrożeń rozwojowych dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”

1.

Analiza SWOT jako podstawa do określenia celów ogólnych i szczegółowych LSR.

2.

Wskazanie elementów diagnozy z których wynikają mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”

3.

Miejsce, znaczenie i rola zidentyfikowanych obszarów ubóstwa i wykluczenia społecznego w ramach przeprowadzonej analizy SWOT.

4.

Identyfikacja i analiza problemów i potrzeb mieszkańców, celów i przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszaru.

5.

Przeprowadzenie analizy problemów i analizy celów.

Identyfikacja celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć.

Powiązane analizy celów z opracowaną analizą SWOT.

6.

Wstępna identyfikacja wskaźników produktu i rezultatu przypisanych do przedsięwzięć i celów szczegółowych.

Wstępna analiza źródeł finansowania celów szczegółowych i przedsięwzięć.

 

 

UKŁAD GODZINOWY ZAJĘĆ

 

 

Dzień 1 -

Dzień 2

9.00 - 10.30 - zajęcia 1 - 2 h

9.00 - 10.30 - zajęcia 1 - 2 h

10.30 - 10.45 - przerwa kawowa

10.30 - 10.45 - przerwa kawowa

10.45 - 12.15 - zajęcia 2 - 2 h

10.45 - 12.15 - zajęcia 2 - 2 h

12.15 - 12.30 - przerwa kawowa

12.15 - 12.30 - przerwa kawowa

12.30 - 14.00 - zajęcia 3 - 2 h

12.30 - 14.00 - zajęcia 3 - 2 h

14.00 - 14.30 - obiad

14.00 - 14.30 - obiad

14.30 - 16.00 - zajęcia 4 - 2 h

14.30 - 16.00 - zajęcia 4 - 2 h

 

 

Warsztat II- 1 dzień – 04.08.2015 r.


Tytuł: Analiza problemów i identyfikacja kierunków i celów rozwoju obszaru cz. 2


PROWADZĄCY: Ryszard Zarudzki

MIEJSCE SZKOLENIA: Sala Konferencyjna Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu ul. Wojska Polskiego 3

Cele warsztatów:

1.Analiza problemów i potrzeb mieszkańców, celów i przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszaru.

2.Wypracowanie rekomendacji w zakresie wyboru kierunków i wskaźników rozwojowych obszaru.

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ

 

 

Dzień - 1

II.

Wypracowanie rekomendacji w zakresie wyboru kierunków i wskaźników rozwojowych dla obszaru oddziaływania Partnerstwa Dorzecze Słupi.

1.

Identyfikacja elementów innowacyjności w ramach prac nad rozwojem lokalnym dla obszaru.

2.

Zasady podejścia zintegrowanego do obszaru LSR.

Komplementarności rozwoju z innymi dokumentami planistycznymi i strategiami. Integracja podmiotów różnych sektorów, zasobów, wewnątrz danego sektora, obszaru.

Dyskusja na temat integracji funkcji – czyli w jaki sposób w ramach planowanego rozwoju lokalnego dąży się do integrowania rozwoju w wymiarach środowiskowym, społecznym, kulturowym, gospodarczym i przestrzennym.

 

 

UKŁAD GODZINOWY ZAJĘĆ

 

Dzień 1

9.00 - 10.30 - zajęcia 1 - 2 h

10.30 - 10.45 - przerwa kawowa

10.45 - 12.15 - zajęcia 2 - 2 h

12.15 - 12.30 - przerwa kawowa

12.30 - 14.00 - zajęcia 3 - 2 h

14.00 - 14.30 - obiad

14.30 - 16.00 - zajęcia 4 - 2 h

 

 

3051 raz(y) oglądano.
W górę
Wiadomości
05-02-2018
NOWA STRONA
UWAGA !!! JESTEŚ NA NIEAKTUALNEJ STRONIE URZĘDU MIEJSKIEGO W DZIERZGONIU !!! CHCASZ PRZEJŚĆ NA NOWA STRONĘ - KLIKNIJ TU
czytaj więcej...
05-09-2017
Remonty w szkołach
Przez całe wakacje przygotowywaliśmy nasze szkoły, a także przedszkole do nowego roku szkolnego. W szkołach wykonano remonty stołówek, sal gimnastycznych, a także odmalowano klasy i korytarze. Wszystko po to, aby nasze dzieci mogły wrócić do pięknych i kolorowych sal po wakacjach. W dniu dzisiejszym odbędzie się także montaż urządzeń placu zabaw przy Szkole Podstawowej przy ul. Krzywej. W ramach projektu przedszkolnego przy placówkach przedszkolnych zamontowano place zabaw, zakupiono meble, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie edukacyjne na kwotę ponad 160 tysięcy złotych. Tak duży wkład finansowy w wyposażenie oraz remonty placówek oświatowych wspomoże ich rozwój i prawidłowe funkcjonowanie.
czytaj więcej...
05-09-2017
Dożynki Gminne
W niedziele 3 września odbyły się Dożynki Gminne w Bągarcie. Tradycyjnie obchody święta plonów rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Bągarcie, następnie barwny korowód dożynkowy przeprowadził gości oraz mieszkańców na plac przy świetlicy wiejskiej, aby wspólnie przełamać chleb i biesiadować. Mimo deszczowej aury wszyscy bardzo dobrze się bawili podczas występów Zespołów Ludowych Zielona Ferajna oraz Starodzierzgonianie. Następnie przepiękny koncert zagrał Teatr Muzyczny HALS, który poderwał do zabawy gości. Do godzin wieczornych biesiadę umilał zespół Boys Dual Voice. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za przybycie, sponsorom za pomoc w organizacji, a przede wszystkim włodarzom i mieszkańcom Sołectwa Bągart, którzy włożyli dużo pracy i serca w organizację tegorocznych Dożynek Gminnych.
czytaj więcej...
05-09-2017
Nowy rok szkolny
Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2017/2018 składam wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości. Wszystkim uczniom życzę, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, a szkoła była dla Was tym miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić. Rodzicom i opiekunom uczniów życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych dzieci. Burmistrz Dzierzgonia Elżbieta Domańska
czytaj więcej...
29-08-2017
Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych  dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentuje w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny.  Więcej informacji
czytaj więcej...

Kalendarz

Fotogaleria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copytright © 2008 Gmina Dzierzgoń. Wszelkie prawa zastrzeżone. Licznik odwiedzin: 1968447
webmasters: K.S. & S.R.