Biuletyn Informacji Publicznej
StartZadaj pytanieeKartkiStara strona Szukaj
Wiadomości z Polski   |   Wiadomości ze Świata   |   Rozkład PKP   |   Rozkład PKS   |   Rozkład LOT   |   Kursy walut   |   Giełda   |   Lotto   |   Pogoda   |   
WiadomościArchiwum wiadomościOgłoszenia i komunikatyZNANI DZIERZGONIANIEInformacje ogólnePlan miastaAtrakcje turystycznePlan gminyHistoria DzierzgoniaRowerowy Szlak Zamków PowiślaHerb DzierzgoniaBaza noclegowaSzlak Zamków GotyckichOcalić Narodową Spuściznę - Kapliczki PrzydrożneSzlaki rowerowe w okolicach DzierzgoniaGimnazjumZespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w BągarcieSzkoła Podstawowa w BrukuTęczowe Przedszkole w DzierzgoniuDzierzgoński Ośrodek KulturyZdjęciaWładze gminyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza DzierzgoniaReferat FinansowyReferat OrganizacyjnyReferat Techniczno-InwestycyjnyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia 2016Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony ŚrodowiskaUrząd Stanu Cywilnego/ stanowisko ds. działalności gospodarczejReferat Spraw Społecznych, Obywatelskich, Oświaty, Kultury i ZdrowiaTelefony kontaktoweDane teleadresoweSkład Rady MiejskiejOgłoszenia o sesjachOgłoszenia i sprawozdaniaTerminy dotyczące opłat i podatkówPoradnik klientaZamówienia publiczneEuropejski Fundusz SpołecznyProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Regionalny Program OperacyjnyNorweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru GospodarczegoRegionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - PSZOKRemont Pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania Infrastruktura Domów KulturyRemont zewnętrznej połaci dachu na Dzierzgońskim Ośrodku KulturyUtworzenie i wyposażenie placówki Senior + dofinansowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020, Edycja 2017"Wzmacniamy gminne przedszkola" - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości przedszkolnej w Gminie DzierzgońAzbestHarmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy DzierzgońUchwałyPodmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów z terenu Gminy DzierzgońDruki do pobraniaPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)Osiągnięte poziomy recyklinguMiejsca zagospodarowania odpadówAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymiRejestr Działalności RegulowanejI „ABC o azbeście”II „Azbestowe archiwum”Godziny otwarcia centrum sportowo rekreacyjnegoGodziny otwarcia boiska ORLIKPodstawowe InformacjePodmiotyAktualnościHistoria regionuKontakt

Wiadomości
Drukuj 
Data dodania: 20-03-2015
WIZYTA RYCERZY ZAKONU JOANNTÓW

W dniu 16 marca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu odbyło się spotkanie Pani Burmistrz Dzierzgonia - Elżbiety Domańskiej  z przedstawicielami Zakonu Joannitów, będących opiekunami Stacji Socjalnej Joannitów w Dzierzgoniu.
Na spotkaniu z Panią Burmistrz obecni byli:
Pan Bernhard von Fischern - zastępca Kommendatora stowarzyszenia Zakonu Joannitów;
Pan dr Christian Meyl - Rycerz Zakonu Joannitów, który wspomaga Stacje Socjalne Joannitów, w tym Dzierzgoń, Honorowy Obywatel Miasta Malborka;
Pan Bernd Kahnert- Rycerz Zakonu Joannitów, współpracownik dr. Meyl;
Pan Jochen Blumschein- Rycerz Zakonu Joannitów, współpracownik dr. Meyl;
Pan Jerzy Fryc- zasłużony dla miasta Malborka, który z ramienia Zakonu Joannitów jest koordynatorem działań Stacji Socjalnych w Malborku, Kwidzynie i Dzierzgoniu.

W czasie spotkania omawiano zasady i sposoby działania Stacji Socjalnej, Pani Burmistrz - Elżbieta Domańska podziękowała za pomoc jaka jest oferowana dla mieszkańców Dzierzgonia.
Stacja Socjalna Joannitów istnieje w Dzierzgoniu od maja 2007 roku, mieści się w budynku Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i jest regulowana i kontrolowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.
Stacja Socjalna Joannitów jest bardzo potrzebna w Dzierzgoniu i doceniania przez mieszkańców.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Zakonowi Joannitów za tę inicjatywę.

Zadaniem Stacji Socjalnej jest udzielanie pomocy osobom chorym
i niedołężnym, niezależnie od ich wieku, wyznania, narodowości, koloru skóry
i pozycji społecznej. W Stacji można skorzystać z pomocy medycznej udzielanej przez zatrudnioną tam pielęgniarkę - zmierzyć ciśnienie krwi, poziom cukru we krwi, wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny, uzyskać pomoc
w formie materiałów i produktów leczniczych. Pomocy udziela się nieodpłatnie.
W roku 2014 w Stacji Socjalnej przyjęto 1 130 osób.
Wydano:
- 481 opakowań leków,
- 6 727 materiałów niepodlegających zwrotowi (pampersy, podkłady, mydło
itp.)
- 69 urządzeń di rehabilitacji, który podlega zwrotowi,
- 80 paczek świątecznych,
- zakupiono żywność dla 1 rodzony na wartość 900 zł,
- ilość wizyt domowych i usług pielęgniarskich -405.
Wartość udzielonej pomocy kształtowała się na poziomie 110 775 zł.


Krótka historia Joannitów.
Joannici - pełna nazwa to Rycerze Szpitala Jerozolimskiego Świętego Jana Chrzciciela; od kolejnych siedzib państw zakonnych nazywano ich też kawalerami rodyjskimi i kawalerami maltańskimi.
Joannici wywodzą się od działającego w Jerozolimie bractwa charytatywnego. Mają swoją „prehistorię" sięgającą okresu przed pierwszą krucjatą.
Około połowy XI wieku grupa kupców włoskich z Amalfi, prowadzących handel ze wschodem, założyła w muzułmańskiej jeszcze wówczas Jerozolimie klasztor Matki Boskiej Łacińskiej. Przy nim utworzono szpital i hospicjum (schronisko) dla pielgrzymów oraz kupców przybywających z Europy na wschód.
Ta skromna początkowo fundacja łacinników, działająca na obcym etnicznie i religijnie terenie, zmieniła całkowicie swój charakter po utworzeniu Królestwa Jerozolimskiego. Zależne początkowo od klasztoru Matki Boskiej Łacińskiej bractwo szpitalne usamodzielniło się szybko za rządów Gerarda, który stał na czele bractwa w okresie pierwszej krucjaty, przekształciło się ono w nową organizację religijną. Z własnymi zasadami życia i odrębnymi zadaniami.
Nowe bractwo przyjęło nazwę Szpitala św. Jana Chrzciciela. Okazało się organizacją bardzo użyteczną dla najeźdźców z Europy.
Gerard i jego bracia dobrze znali kraj i mieszkańców, oddali więc krzyżowcom cenne usługi przy podboju Palestyny.
Wcześniejszą jeszcze od roli informatorów i przewodników była opieka nad pielgrzymami i przybyszami z Europy. Szpitalnicy zapewniali im dach nad głową i opiekę w wypadku choroby. Wszystko to sprawiło, ze bractwo Szpitala Św. Jana Chrzciciela cieszyło się opieką i poparciem pierwszych władców Jerozolimy, papiestwa i feudałów.
Już za rządów Gerarda, który zmarł ok. 1120 roku, Szpitalowi Św. Jana Chrzciciela w Jerozolimie podlegało kilka hospicjów i szpitali w Syrii oraz Egipcie.
Głównym zadaniem bractwa była ciągle jeszcze działalność charytatywna i opieka nad ubogimi, pielgrzymami i chorymi.
Dalsze zmiany nastąpiły w bractwie za czasów mistrza Rajmunda du Puy.
Bractwo Szpitalników przekształciło się wówczas z luźnej organizacji charytatywno - religijnej w zakon, co więcej, za wzorem Templariuszy stali się Joannici zakonem rycerskim.
Na czele zakonu stał Wieki Mistrz obierany przez braci rycerzy. Strój zakonny, ustalony przez papieża Aleksandra IV w 1259 roku, składał się z czarnego habitu oraz takiego samego koloru płaszcza z kapturem.
Na habicie i płaszczu po lewej stronie naszyty był biały ośmioramienny krzyż. Krzyż ten, o charakterystycznym kształcie, był symbolem Joannitów już za czasów Rajmunda du Puy. Zakon używał go w niezmienionej formie przez cały czas swojego istnienia. Dziś ta forma krzyża nazywana jest krzyżem maltańskim.
Jego cztery ramiona świadczą o czterech cnotach: wierności, honorze, wstrzemięźliwości i przezorności.
Białą barwa symbolizuje cnotę czystości.
Osiem krańców przedstawia symbolicznie Osiem Błogosławieństw jakie Jezus Chrystus przekazał w Kazaniu na Górze oraz osiem cnót rycerskich:
1. żyć w prawdzie,
2. mieć wiarę,
3. żałować za grzechy,
4. dawać dowody pokory,
5. miłować sprawiedliwość,
6. być miłosiernym,
7. być szczerym i wielkodusznym,
8. znosić prześladowania.
Zakon odegrał znaczącą rolę w historii Europy, głównie ze względu na swój potencjał militarny i znakomitą flotę, zasłynął także jako organizator pierwszych europejskich szpitali.
Przez szereg państw zakon uznawany jest za podmiot prawa międzynarodowego na równi z państwami i organizacjami międzynarodowymi.
Jego dwie rzymskie nieruchomości i jedna na Malcie posiadają status eksterytorialny.
Zakon jest stroną umów międzynarodowych, utrzymuje stosunki dyplomatyczne, bierze udział w konferencjach międzynarodowych, działa
w różnych organizacjach jako obserwator (ONZ, UNESCO,UNICEF, Unia Łacińska).
Zakon wydaje własne znaczki pocztowe, własne rejestracje dla samochodów osobowych.


Danuta Komar-Bruniecka
dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dzierzgoniu

 

 

3356 raz(y) oglądano.
W górę
Wiadomości
05-02-2018
NOWA STRONA
UWAGA !!! JESTEŚ NA NIEAKTUALNEJ STRONIE URZĘDU MIEJSKIEGO W DZIERZGONIU !!! CHCASZ PRZEJŚĆ NA NOWA STRONĘ - KLIKNIJ TU
czytaj więcej...
05-09-2017
Remonty w szkołach
Przez całe wakacje przygotowywaliśmy nasze szkoły, a także przedszkole do nowego roku szkolnego. W szkołach wykonano remonty stołówek, sal gimnastycznych, a także odmalowano klasy i korytarze. Wszystko po to, aby nasze dzieci mogły wrócić do pięknych i kolorowych sal po wakacjach. W dniu dzisiejszym odbędzie się także montaż urządzeń placu zabaw przy Szkole Podstawowej przy ul. Krzywej. W ramach projektu przedszkolnego przy placówkach przedszkolnych zamontowano place zabaw, zakupiono meble, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie edukacyjne na kwotę ponad 160 tysięcy złotych. Tak duży wkład finansowy w wyposażenie oraz remonty placówek oświatowych wspomoże ich rozwój i prawidłowe funkcjonowanie.
czytaj więcej...
05-09-2017
Dożynki Gminne
W niedziele 3 września odbyły się Dożynki Gminne w Bągarcie. Tradycyjnie obchody święta plonów rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Bągarcie, następnie barwny korowód dożynkowy przeprowadził gości oraz mieszkańców na plac przy świetlicy wiejskiej, aby wspólnie przełamać chleb i biesiadować. Mimo deszczowej aury wszyscy bardzo dobrze się bawili podczas występów Zespołów Ludowych Zielona Ferajna oraz Starodzierzgonianie. Następnie przepiękny koncert zagrał Teatr Muzyczny HALS, który poderwał do zabawy gości. Do godzin wieczornych biesiadę umilał zespół Boys Dual Voice. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za przybycie, sponsorom za pomoc w organizacji, a przede wszystkim włodarzom i mieszkańcom Sołectwa Bągart, którzy włożyli dużo pracy i serca w organizację tegorocznych Dożynek Gminnych.
czytaj więcej...
05-09-2017
Nowy rok szkolny
Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2017/2018 składam wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości. Wszystkim uczniom życzę, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, a szkoła była dla Was tym miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić. Rodzicom i opiekunom uczniów życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych dzieci. Burmistrz Dzierzgonia Elżbieta Domańska
czytaj więcej...
29-08-2017
Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych  dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentuje w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny.  Więcej informacji
czytaj więcej...

Kalendarz

Fotogaleria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copytright © 2008 Gmina Dzierzgoń. Wszelkie prawa zastrzeżone. Licznik odwiedzin: 1401696
webmasters: K.S. & S.R.